گزارش تصویری از سفر معاون سیما و شورای مدیران به مشهد مقدس