دیدار معاون سیما و اعضای شورای مدیران با تولیت آستان قدس رضوی