امروز يك شنبه  4 تير 1396

.

.

.

.

00:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:50
00:05 کام شیرین
00:55
00:35 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
01:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:35
00:20 بازپخش بهترین شکل ممکن
01:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:00
00:55 دعا و مناجات
02:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:00
00:55 زنده نو سفران
03:55
00:25 ویژه اذان
04:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:25
00:30 بازپخش سخنرانی
04:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:00
00:55 حقیقت آفرینش
05:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
01:00 ترتیل خوانی قران مجید(استان یزد)
07:05
00:15 پشت صحنه سیاره زمین
07:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:25
00:20 بازپخش چهل کیمیا
07:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:50
00:05 کام شیرین
07:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:00
00:45 سریال ملکوت
08:45
00:10 این شرح شرحه شرحه
08:55
00:45 بازپخش گلچین ماه تمام
09:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:45
00:20 بازپخش بهترین شکل ممکن
10:05
00:50 برنامه خردسال و کودک
10:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:00
00:55 جزء خوانی نوجوانان قم
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:40 بازپخش سریال رستاخیز تفنگها
12:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:45
00:10 ترنم باران
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:20 ویژه اذان
13:20
00:05 کام شیرین
13:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:30
00:30 سخنرانی
14:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:05
00:30 بازپخش اوج یادگیری
14:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:40
00:20 چهل کیمیا
15:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:05
00:50 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 سریال ملکوت
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:30 اوج یادگیری
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:45 عصر خانواده
18:25
00:05 آگهی
18:30
00:35 از لاک جیغ تا خدا
19:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:10
00:45 فیتله
19:55
00:05 کام شیرین
20:00
00:10 نما دو
20:10
00:10 آیت الله سبحانی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30+ویژه اذان
20:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:05
00:20 بهترین شکل ممکن
21:25
00:10 مشارکتی
21:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:40
00:40 سریال رستاخیز تفنگها
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:45 اخبار سراسری
23:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:20
00:10 این شرح شرحه شرحه
23:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:35
01:10 زنده ماه تمام

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد