00:00
00:15 بازپخش کام شیرین
00:15
00:10 آگهی /اعلام برنامه
00:25
00:45 بازپخش سریال ایرانی خانواده دکتر ماهان
01:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
01:20
00:25 بازپخش میخچه
01:45
00:10 آگهی /اعلام برنامه
01:55
00:55 بازپخش آئینه خانه(ویژه برنامه تابستان)
02:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:55
00:30 گردبا تورنادو
03:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
03:35
01:55 زنده دو رکعت مناجات+ اذان
05:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:35
00:30 دیار ماندگار
06:05
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:10
00:30 بازپخش سخنرانی
06:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:45
00:30 سوره یاسین
07:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:20
00:40 صبح و زندگی
08:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:05
01:30 فیلم سینمایی/ دنیای مخفی آریتی
09:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:40
00:25 بازپخش اقیانوس آرام
10:05
00:25 برنامه خردسال و کودک
10:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:35
00:30 بازپخش از آسمان
11:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:10
00:25 شفا
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:20 فرکانس
12:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
12:10
00:45 بازپخش سریال ایرانی خانواده دکتر ماهان
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:15 ویژه اذان
13:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:20
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:55
00:25 مبارزه
14:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:30
00:50 کودک و نوجوان(بامابیا)
15:20
00:15 مسابقه محله
15:35
00:20 انیمیشن
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:20
00:45 بازپخش سریال ایرانی خانواده دکتر ماهان
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:30 زنده اوج یادگیری
17:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:45
00:50 طبیعت 360 درجه
18:35
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:45
00:50 محله گل و بلبل
19:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:40
00:25 ایران
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار 20:30+ اذان
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 اقیانوس آرام
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 خلاصه هفتگی سریال ایرانی خانواده دکتر ماهان
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 کوی محبت

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد