00:00
01:25 ادامه فیلم سینمایی/ طوفان شن
01:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:30
00:45 بازپخش سریال ایرانی کوبار
02:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:20
00:25 بازپخش شکست حمله آمریکا به طبس
02:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:50
01:10 مستند خرسها
04:00
00:30 مرزهای نا ممکن
04:30
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
05:30
00:30 مستند ایران
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:50 طبیعت 360 درجه
07:25
00:10 مولودی خوانی
07:35
00:50 صبح و زندگی
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
01:30 فیلم سینمایی/ گردنه
10:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:05
00:45 یه گله جا
10:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:55
00:30 غوغای بی هیاهو
11:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:30
00:45 بازپخش سریال ایرانی کوبار
12:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:20
00:45 آئینه خانه
13:05
00:15 ویژه اذان
13:20
00:15 اخبار ناشنوایان
13:35
00:20 زنده مسابقه تلفنی قدم به قدم
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:55 کودک و نوجوان(بامابیا)
14:55
00:15 مسابقه محله
15:10
00:55 بهترین شو
16:05
00:20 مستند
16:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:30
00:10 نما دو
16:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:45
00:30 از آسمان
17:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:20
01:40 فیلم سینمایی/ فضای بین ما
19:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:05
00:20 زنده مسابقه تلفنی قدم به قدم
19:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:35 مثل حسین مثل بادپا
20:05
00:15 ویژه اذان.
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
01:10 مسابقه دست پختهای خودمانی
22:10
00:10 مولودی خوانی
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:55
00:15 سوره الرحمن
23:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
23:20
00:45 کوی محبت (ویژه ولادت حضرت علی اکیر(ع)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد