امروز پنج شنبه  10 فروردين 1396

.

.

.

.

00:00
00:50 بازپخش مجموعه کلاه قرمزی
00:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:55
00:45 بازپخش سریال مرز خوشبختی
01:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه 3
01:45
00:10 بازپخش از آسمان
01:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:00
01:30 فیلم سینمایی/ شجاعت
03:30
00:30 مرزهای نا ممکن
04:00
00:45 کودک انسان
04:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:50
01:10 دو رکعت مناجات+ اذان
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 سخنرانی
06:35
00:10 نما دو
06:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:50
00:15 بازپخش گلچین برنامه تحویل سال نو
07:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:10
00:45 نگهبانان طبیعت ماداگاسکار
07:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:00
01:30 فیلم سینمایی/ هواپیما (1)
09:30
00:05 کام شیرین
09:35
00:25 سفری دیگر
10:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:05
00:20 خانه بی بی گندم
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
00:15 پارسا کوچولو
10:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:50
00:50 بازپخش محله گل و بلبل(عمو پورنگ)
11:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:45
00:10 راهیان نور
11:55
00:05 کام شیرین
12:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:05
00:45 بازپخش سریال مرز خوشبختی
12:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:55
00:10 بازپخش از آسمان
13:05
00:15 ویژه اذان
13:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:25
00:10 جیب به جیب
13:35
00:15 مسابقه محله
13:50
00:15 شهر به شهر
14:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:15
00:50 بهترین شو
15:05
00:40 بازپخش مسابقه دست پختهای خودمانی
15:45
00:05 کام شیرین
15:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:45 بازپخش سریال مرز خوشبختی
16:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:50
00:10 سفر ایمن
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
01:30 فیلم سینمایی/جعبه ابزار
18:35
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:45
00:50 محله گل و بلبل(عمو پورنگ)
19:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:40
00:15 ویژه اذان
19:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:00
00:50 مجموعه کلاه قرمزی
20:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:55
00:05 کام شیرین
21:00
00:15 آگهی /اعلام برنامه
21:15
00:45 سریال مرز خوشبختی
22:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:05
00:15 بازپخش گلچین برنامه تحویل سال نو
22:20
00:05 جهانی که گذشت
22:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:15 اخبار سراسری
22:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:50
00:10 نما دو
23:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:05
00:40 مسابقه دست پختهای خودمانی
23:45
00:10 آگهی /اعلام برنامه
23:55
00:05 کام شیرین

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد