01:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
01:15
00:50 بازپخش آئینه خانه
02:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:10
00:50 بازپخش طبیعت 360 درجه
03:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:05
00:30 کاوش
03:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:40
00:15 فوت کوزه گری
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
01:55 دو رکعت مناجات
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:35
00:30 زنده چلچله
07:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:10
00:40 بازپخش سریال خارجی خانواده جدید
07:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:00
00:20 انتهای خیابان الوند
08:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:25
00:25 بازپخش مبارزه
08:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:55
00:10 نما دو
09:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:10
00:15 شهدای نیروی انتظامی
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:50 برنامه خردسال و کودک
10:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:25
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:35
00:15 یک فنجان سلامت
11:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:55
00:10 نما دو
12:05
00:15 ویژه اذان
12:20
00:45 بازپخش آئینه خانه
13:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:10
00:20 انتهای خیابان الوند
13:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:35
00:40 سریال خارجی خانواده جدید
14:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:20
00:35 نماز جمعه قم
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:20
00:45 بازپخش خلاصه هفتگی سریال ایرانی تاریکی شب روشنایی روز
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:20 خیابان جام جم
17:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:35
00:10 چهل چراغ انقلاب اسلامی
17:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:50
00:50 زنده عصر خانواده+ویژه اذان
18:40
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:50
00:50 محله گل و بلبل
19:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:45
00:25 مستند خیابان داور
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 زنده نگی که نگفتی
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی تاریکی شب روشنایی روز
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:10 نما دو
23:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:45
00:15 زنده ورزش از نگاه دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد