امروز چهارشنبه  3 خرداد 1396

.

.

.

.

00:25
00:20 دل افروزان
00:45
00:10 ناشناخته ها
00:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:00
00:45 بازپخش سریال برادر
01:45
00:30 دریای پارس
02:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:20
00:45 بازپخش سریال بچه های بازیگوش
03:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:10
00:50 عصر خانواده
04:00
01:05 دو رکعت مناجات+ اذان
05:05
00:05 آگ.
05:10
00:45 مستند سفر به کرات
05:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
01:20 با صبح
08:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:05
00:45 سریال بچه های بازیگوش
08:50
00:10 یک فنجان سلامت
09:00
00:25 رازهای ایران زمین
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
00:30 بهداشت کودک
11:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:05
00:50 بازپخش مستند سرزمین بهار
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:45 بازپخش سریال برادر
12:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:50
00:10 نما دو
13:00
00:15 ویژه اذان
13:15
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:50
00:10 یک فنجان سلامت
14:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:05
00:20 ارتباط با خرمشهر
14:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:30
00:30 بازپخش از آسمان
15:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:05
00:55 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال برادر
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:30 اوج یادگیری
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:55 عصر خانواده
18:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:40
00:25 ویژه سوم خرداد
19:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
19:15
00:50 محله گل و بلبل(عمو پورنگ)
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 ویژه اذان
20:30
00:15 اخبار20:30
20:45
00:15 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 مستند مادرانه
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال برادر
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:45 اخبار سراسری
23:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:20
00:10 نما دو
23:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:35
00:50 مستند سرزمین بهار

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد