00:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:00
01:30 فیلم سینمایی/ نود دقیقه زندگی
02:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:35
00:45 بازپخش سریال ایرانی روزهای بی قراری
03:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:25
00:30 مستند ایران(اصفهان)
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
01:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:35
00:40 زنده چلچله
07:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:20
00:45 بازپخش سریال خارجی پاستا
08:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:15
00:40 برکت
08:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
09:05
00:15 شهدای نیروی انتظامی
09:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:50 برنامه خردسال و کودک
10:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:25
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:35
00:15 یک فنجان سلامت
11:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:55
00:10 نما دو
12:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:10
00:45 بازپخش سریال ایرانی روزهای بی قراری
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:15 ویژه اذان
13:15
00:35 نماز جمعه قم
13:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:55
00:10 میان برنامه
14:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:10
00:45 سریال خارجی پاستا
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:20
00:45 سریال ایرانی روزهای بی قراری
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:50 بازپخش آئینه خانه
18:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:05
00:20 تازه شو
18:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:35
00:10 نما دو
18:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:50
00:50 محله گل و بلبل
19:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:45
00:10 مولودی خوانی
19:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:00
00:15 ویژه اذان
20:15
00:15 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 مستند حضرت نرجس(ع)
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی روزهای بی قراری
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:10 مولودی خوانی
23:40
00:20 کوی محبت(ویژه نیمه شعبان)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد