00:00
00:20 کوی محبت(ویژه شهادت)
00:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
00:30
01:30 فیلم سینمایی/ فیلم سینمایی/ ناشناس
02:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
02:10
00:50 بازپخش طبیعت 360 درجه
03:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
03:10
00:15 سناباد
03:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:30
01:55 زنده دو رکعت مناجات+ اذان
05:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:30
00:30 دیار ماندگار
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:30 بازپخش از آسمان
07:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:15
00:40 صبح و زندگی
07:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:00
01:30 فیلم سینمایی/ پینوکیو
09:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:35
00:25 بازپخش اقیانوس آرام
10:00
00:40 برنامه کودک و نوجوان
10:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:45
00:10 نما دو
10:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:00
00:25 شفا
11:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:30
00:25 بازپخش میخچه
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:55 زنده آئینه خانه
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:10 ویژه اذان
13:10
00:25 روضه رضوان
13:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:40
00:15 اخبار ناشنوایان
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:25 همین الان یهویی
14:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:30
00:50 کودک و نوجوان(بامابیا)
15:20
00:15 مسابقه محله
15:35
00:15 هشتگ رخداد
15:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:55
00:10 نما دو
16:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:10
00:30 از آسمان
16:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:45
01:40 فیلم سینمایی/ خاموشی ستاره
18:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:30
00:35 بازپخش دوقلوها
19:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:10
00:20 بلبشو
19:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:35
00:25 ایران
20:00
00:10 ویژه اذان
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:50 اقیانوس آرام
21:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:00
00:20 بدون مرز
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
23:00
02:30 زنده ادامه ورزش از نگاه دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد