00:00
00:30 بازپخش مستند
00:30
01:00 ترتیل یک جزء
01:30
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی
02:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
02:30
00:20 بازپخش زبان قرآن
02:50
00:10 بازپخش مواهب
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:05 بازپخش نجوا
03:35
01:00 بازپخش بیان (پرسش و پاسخ دینی)(قم)
04:35
00:05 نغمات دینی
04:40
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
04:50
00:20 اذانگاهی صبح
05:10
00:10 نور علی نور
05:20
00:10 دعای عهد
05:30
00:30 سحاب رحمت (تفسیر سوره مومنون)
06:00
00:20 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:40 دعای ندبه
07:00
00:15 تلاوت بیت رهبری
07:15
00:05 تلاًلو
07:20
00:10 مواهب
07:30
00:30 سخنرانی (آیت ا... ری شهری)
08:00
00:25 تلاوت تصویری مصری
08:25
00:05 نجوا
08:30
00:30 مستند معلم قرآن
09:00
01:00 یا ایهاالعزیز(قم،مسجد جمکران)
10:00
00:30 زنده خبر
10:30
00:40 شمسه
11:10
00:05 زندگی نامه قاریان مصری
11:15
00:15 تلاوت (سوره انسان)
11:30
00:15 مناجات امیرالمومنین (ع)
11:45
00:55 یاد خدا
12:40
00:15 باکس قبل از اذانگاهی ظهر
12:55
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
13:05
00:30 اذانگاهی ظهر
13:35
00:10 نور علی نور
13:45
00:05 شیرازه
13:50
00:20 بنای بندگی (آیت ا...ضیاء آبادی)
14:10
00:25 تلاوت
14:35
00:05 نجوا
14:40
00:20 زبان قرآن
15:00
00:50 سریال یوسف پیامبر(ع)
15:50
00:05 تلاًلو
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:10 تلاوت نوجوان
16:10
00:20 بشارت کودکانه
16:30
00:05 زندگی نامه قاریان مصری
16:35
00:25 تلاوت شاهکار
17:00
00:30 سخنرانی مذهبی
17:30
00:30 حسن الکتاب
18:00
02:00 زنده طرح قرآنی 1452
20:00
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
20:10
00:35 اذانگاهی مغرب
20:45
00:15 کلام بزرگان
21:00
01:00 فرهنگ تلاوت
22:00
01:00 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:45 مستند سعادتمندان
23:45
00:15 تلاوت تصویری ایرانی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد