00:00
01:00 ترتیل یک جزء
01:00
00:05 یک درس
01:05
00:40 گلچین ضیافت
01:45
00:10 مواهب
01:55
00:05 کلیپ
02:00
00:15 گنجینه تلاوت
02:15
00:15 مستند
02:30
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:25 شمسه (سری اول)
03:55
00:05 نغمات دینی
04:00
00:10 تلاوت تصویری مصری
04:10
00:25 باکس قبل از اذانگاهی صبح
04:35
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح (ایرانی)
04:45
00:30 اذانگاهی صبح
05:15
00:10 نور علی نور
05:25
00:15 دعای عهد
05:40
00:20 تلاوت سوره یاسین
06:00
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام رفیعی)
06:30
00:30 نوگلان قرآنی
07:00
00:15 قاری برتر (آرشیوی)
07:15
00:10 شیرازه
07:25
00:35 صهبای تسنیم (تفسیر سوره فاطر)
08:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
08:30
00:30 بازپخش مستند در امتداد فلق
09:00
00:05 تلاوت
09:05
00:55 تکرار روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:10 تلاوت تصویری ایرانی (نوجوانان)
10:25
00:10 کتاب مطهر
10:35
00:25 شمسه (سری اول)
11:00
00:15 نگین تلاوت
11:15
00:10 روزنه
11:25
00:10 مواهب
11:35
00:45 گلچین یاد خدا
12:20
00:30 باکس قبل از اذانگاهی ظهر+نجوا
12:50
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر (ایرانی)
13:00
00:40 اذانگاهی ظهر+صلوات شعبانیه
13:40
00:15 عروه الوثقی
13:55
00:45 محافل
14:40
00:15 درون را بنگریم
14:55
00:05 کلیپ
15:00
00:15 نگین تلاوت
15:15
00:30 بازپخش نوگلان قرآنی
15:45
00:05 نغمات دینی
15:50
00:10 بر کرانه قرآن (آرشیوی)
16:00
01:00 زنده ویژه برنام ی قبل از اختتامیه ی سی و پنجمین دوره ی مسابقات بین المللی قرآن کریم
17:00
02:00 زنده مراسم اختتاحیه سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم
19:00
00:05 تلاوت
19:05
00:30 پرسمان
19:35
00:20 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
19:55
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب (ایرانی)
20:05
00:25 اذانگاهی مغرب
20:30
00:30 سخنرانی مذهبی
21:00
01:00 گلچین تلاوت های درخواستی
22:00
01:00 راه نشان (شروع برنامه با تلاوت)
23:00
00:05 تلاوت
23:05
00:25 ادامه راه نشان
23:30
00:05 حکمتهای علوی
23:35
00:25 حدیث کساء

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد