امروز يك شنبه  29 مرداد 1396
00:00
01:00 زنده راه نشان
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش تفسیر سوره صف (آیت ا...سبحانی)
02:30
00:25 بازپخش شمسه (سری اول)
02:55
00:05 نغمات دینی
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:15 نشانه ها
03:45
00:30 گلچین ضیافت
04:15
00:30 بازپخش تفسیر قرآن کریم (آیت ا...مدرسی)
04:45
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
04:55
00:25 اذانگاهی صبح
05:20
00:10 نور علی نور
05:30
00:10 دعای عهد
05:40
00:15 بندگی زندگی
05:55
00:05 حکمتهای علوی
06:00
00:15 سرود و تلاوت سوره یاسین
06:15
00:15 انیمیشن
06:30
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
07:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
07:30
00:30 از لاک جیغ تا خدا
08:00
00:30 تلاوت
08:30
00:25 شمسه (سری اول)
08:55
00:05 نغمات دینی
09:00
00:50 بازپخش اسراء
09:50
00:05 نغمات دینی
09:55
00:05 حکمتهای علوی
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:30 برنامه کودک
10:45
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
11:00
00:45 زنده طلیعه
11:45
00:30 تلاوت تصویری مصری
12:15
00:10 روزنه
12:25
00:30 بازپخش پرسمان
12:55
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
13:05
00:30 اذانگاهی ظهر
13:35
00:10 نور علی نور
13:45
00:15 عروه الوثقی
14:00
00:25 تلاوت تصویری مصری
14:25
00:55 بازپخش رصد (ویژه تحلیل مسابقات قرآن کشوری)
15:20
00:10 تلاوت تصویری مصری
15:30
00:30 زنده مسابقه فردوس
16:00
00:15 تلاوت نوجوانان
16:15
00:30 زیباخوانی
16:45
00:10 انیمیشن
16:55
00:05 تلاوت
17:00
01:55 زنده بشارت 1451
18:55
00:05 تلاوت
19:00
00:30 بازپخش بازپخش گفتگوی ویژه خبری
19:30
00:05 نغمات دینی
19:35
00:20 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی)
19:55
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
20:05
00:25 اذانگاهی مغرب
20:30
00:30 درسهایی از قرآن
21:00
01:30 زنده گلستان
22:30
00:30 زیارت جامعه کبیره
23:00
00:30 پرسمان
23:30
00:30 زنده راه نشان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد