00:00
00:30 گلچین ضیافت
00:30
00:15 پیام آوران وحی (سوره یوسف)
00:45
00:10 بازپخش واژگان وحی
00:55
00:05 نغمات دینی
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش اقرا (2)
02:30
00:30 مستند
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی
04:00
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
04:15
00:20 مستند سوره های سرخ
04:35
00:30 باکس قبل از اذانگاهی صبح
05:05
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:15
00:20 اذانگاهی صبح
05:35
00:10 دعای عهد
05:45
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:00
00:05 سرود
06:05
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
06:35
00:40 نوگلان قرآنی
07:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:30 تفسیر سوره محمد(ص) (آیت الله جوادی آملی)
08:00
00:55 بازپخش تلاوت های درخواستی
08:55
00:05 حکمتهای علوی
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:10 تلاوت نوجوانان
10:25
00:05 شیرازه
10:30
00:45 زنده طلیعه
11:15
00:10 روزنه
11:25
00:15 مستند
11:40
00:25 باکس قبل از اذانگاهی ظهر+مسجد خانه خدا
12:05
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
12:15
00:25 اذانگاهی ظهر
12:40
00:15 عروه الوثقی
12:55
00:05 نغمات دینی
13:00
02:00 بازپخش بوستان
15:00
00:15 تلاوت تصویری مصری
15:15
00:30 اقرا (2)
15:45
00:15 تلاوت نوجوانان
16:00
00:40 بازپخش نوگلان قرآنی
16:40
00:10 روزنه
16:50
00:10 گنجینه تلاوت
17:00
00:30 زنده مسابقه صدف
17:30
00:30 درسهایی از قرآن
18:00
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
18:10
00:35 اذانگاهی مغرب
18:45
00:05 پیام ثقلین
18:50
00:10 واژگان وحی
19:00
01:00 زنده رصد
20:00
00:30 پرسمان
20:30
00:10 پیام آوران وحی (سوره محمد(ص))
20:40
00:05 شیرازه
20:45
00:15 مشکات (فهم زبان قرآن)
21:00
00:50 زنده اسراء
21:50
00:15 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
22:05
00:55 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:30 بازپخش تفسیر سوره محمد(ص) (آیت الله جوادی آملی)
23:30
00:20 زیارت پیامبر از بعید
23:50
00:05 کلیپ
23:55
00:05 حکمتهای علوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد