00:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
00:30
00:30 گلچین ضیافت
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش سخنرانی (آیت ا... سیداحمد خاتمی)
02:30
00:25 بازپخش شمسه (سری دوم)
02:55
00:05 نغمات دینی
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:10 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
03:40
00:05 نغمات دینی
03:45
00:20 بازپخش مستند بعد از آن روز
04:05
00:05 کلیپ عطر محرم
04:10
00:05 خیلی دور خیلی نزدیک
04:15
00:25 سخنرانی (بنای بندگی)
04:40
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
04:50
00:20 اذانگاهی صبح
05:10
00:10 نور علی نور
05:20
00:30 سخنرانی (مرحوم آقا مجتبی تهرانی)
05:50
00:10 دعای عهد
06:00
00:15 سرود و تلاوت سوره یاسین
06:15
00:15 زیارت وارث
06:30
00:30 نوگلان قرآنی
07:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
07:30
00:25 شمسه (سری دوم)
07:55
00:05 نغمات دینی
08:00
00:50 بازپخش اسراء (دوشنبه)
08:50
00:05 حکمتهای علوی
08:55
00:05 نغمات دینی
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
10:45
00:45 زنده طلیعه
11:30
00:05 حب الحسین
11:35
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
11:45
00:30 اذانگاهی ظهر
12:15
00:10 نور علی نور
12:25
00:15 عروه الوثقی
12:40
00:05 نغمات دینی
12:45
00:05 اعلام برنامه
12:50
00:10 روزنه
13:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
13:30
00:30 سخنرانی (آیت ا... سیداحمد خاتمی)
14:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
14:30
00:10 گزارش هشت
14:40
00:05 میان برنامه
14:45
00:45 تفسیر سوره نمل (آیت ا... جوادی آملی)
15:30
00:30 زنده مسابقه فردوس
16:00
00:15 تلاوت نوجوانان
16:15
00:30 باکس نوجوان
16:45
00:15 انیمیشن
17:00
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
17:15
00:15 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی)
17:30
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:40
00:35 اذانگاهی مغرب
18:15
00:10 زیارت وارث
18:25
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام رفیعی)
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
01:00 زنده رصد
20:00
00:30 پرسمان
20:30
00:20 تلاوت تصویری ایرانی
20:50
00:10 چراغ هدایت (آیت ا...شجاعی)
21:00
00:50 زنده اسراء
21:50
00:10 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
22:00
00:05 کلیپ عطر محرم
22:05
00:55 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:20 مستند بعد از آن روز
23:20
00:05 نغمات دینی
23:25
00:05 خیلی دور خیلی نزدیک
23:30
00:20 حدیث کساء
23:50
00:05 حکمتهای علوی
23:55
00:05 نغمات دینی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد