امروز پنج شنبه  10 فروردين 1396

.

.

.

.

00:00
00:15 حدیث بندگی
00:15
01:00 ترتیل یک جزء
01:15
00:45 بازپخش یاد خدا
02:00
00:10 تلاوت
02:10
00:50 بازپخش مجموعه قصه های تبیان
03:00
00:10 تلاوت صوتی مصری
03:10
00:50 بازپخش دیدار
04:00
00:45 بازپخش بهار انس
04:45
00:30 بازپخش سخنرانی (حجه الاسلام دکتررفیعی)
05:15
00:40 اذانگاهی صبح (تلاوت،نماز،نور علی نور)
05:55
00:05 نغمات دینی
06:00
00:30 صبحگاهی (سرود،سوره یس،ادعیه)
06:30
00:30 سخنرانی (ویژه ولادت)
07:00
00:10 تلاوت
07:10
00:50 دیدار
08:00
00:15 بازپخش تلاوت شاهکار
08:15
00:15 بازپخش نشانه ها
08:30
00:30 بازپخش ... آسمانی ! (راهیان نور)
09:00
00:15 بازپخش پیام آوران وحی (سوره مریم)
09:15
00:45 بازپخش باران
10:00
00:45 بازپخش حدیث بندگی
10:45
00:05 کلیپ
10:50
00:05 آشنا
10:55
00:05 اعلام برنامه
11:00
00:45 یاد خدا
11:45
00:15 نشانه ها
12:00
00:20 تلاوت (اول بار پخش)
12:20
00:25 مستند مساجد (سایه رحمت)
12:45
00:10 بندگی زندگی
12:55
00:35 اذانگاهی ظهر (تلاوت،نماز،نور علی نور)
13:30
00:30 سخنرانی (بنای بندگی)
14:00
00:50 مجموعه قصه های تبیان
14:50
00:05 کلیپ
14:55
00:05 اعلام برنامه
15:00
00:15 تلاوت برگزیده
15:15
00:35 سخنرانی (آیت ا...جوادی آملی)
15:50
00:05 نغمات دینی
15:55
00:05 اعلام برنامه
16:00
00:10 تلاوت نوجوان
16:10
00:20 ... آسمانی ! (راهیان نور)
16:30
00:30 گل باغ خورشید
17:00
01:00 زنده عطر زندگی
18:00
00:45 بهار انس
18:45
00:20 قاب فیروزه ای
19:05
00:25 سخنرانی (ویژه ولادت)
19:30
00:45 اذانگاهی مغرب (تلاوت،نماز،نور علی نور)
20:15
00:45 زنده باران
21:00
00:55 اسراء
21:55
00:05 اعلام برنامه
22:00
01:00 زنده به اضافه روز نو
23:00
01:00 زنده دعای کمیل (مشهد)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد