00:00
00:30 بازپخش سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
00:30
01:00 ترتیل یک جزء
01:30
00:15 بازپخش حکمتهای حسینی
01:45
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
02:00
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
02:15
00:30 بازپخش سخنرانی (حجه الاسلام پناهیان)
02:45
00:10 بازپخش مواهب
02:55
00:05 بازپخش عربی در سفر
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 بازپخش مستند فراتر از تاریخ
04:00
00:10 تلاوت تصویری ایرانی
04:10
00:25 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
04:35
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
04:45
00:20 اذانگاهی صبح
05:05
00:10 نور علی نور
05:15
00:10 دعای عهد
05:25
00:35 تفسیر سوره فرقان (آیت الله جوادی آملی)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:10 آوای نور
06:30
00:30 نوگلان قرآنی
07:00
00:15 تلاوت بیت رهبری
07:15
00:15 بازپخش یاقوت
07:30
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
08:00
00:25 تلاوت تصویری مصری
08:25
00:05 اشک معرفت
08:30
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
08:45
00:10 مواهب
08:55
00:05 تلاوت
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
10:45
00:30 مستند پیاده روی اربعین
11:15
00:25 زنده باکس قبل از اذانگاهی ظهر
11:40
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
11:50
00:40 اذانگاهی ظهر
12:30
00:10 نور علی نور
12:40
00:10 زیارت وارث
12:50
00:05 شیرازه
12:55
00:05 تلاوت سوره فیل
13:00
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام رفیعی،شهادت امام حسن مجتبی(ع))
13:30
00:10 مواهب
13:40
00:15 همسان سازی آموزش در جلسات قرآن کریم
13:55
00:05 زندگی نامه قاریان مصری
14:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
14:30
00:20 حکمتهای حسینی
14:50
00:05 نجوا
14:55
00:05 سیره آسمانی
15:00
00:15 تلاوت نوجوان
15:15
00:15 بازپخش یاقوت
15:30
01:00 بازپخش اشراق
16:30
00:15 مستند پیاده روی کوتاه
16:45
00:30 ایستگاه نیایش
17:15
00:20 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
17:35
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:45
00:35 اذانگاهی مغرب
18:20
00:10 چراغ هدایت
18:30
01:30 زنده طرح قرآنی 1452+مسابقه بشارت
20:00
00:15 مدرسه حفظ
20:15
00:05 عربی در سفر
20:20
00:10 تلاوت تصویری ایرانی
20:30
00:30 پرسمان
21:00
00:45 زنده رصد
21:45
00:15 دعای توسل
22:00
01:00 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:15 یاقوت
23:15
00:30 مستند
23:45
00:15 تلاوت تصویری مصری

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد