امروز چهارشنبه  3 خرداد 1396

.

.

.

.

00:00
00:15 دعای توسل
00:15
01:00 ترتیل یک جزء
01:15
00:15 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مهدوی کنی)
01:30
00:30 تلاوت صوتی مصری
02:00
00:20 از لاک جیغ تا خدا
02:20
00:40 بازپخش بهار معرفت
03:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
03:30
00:30 بازپخش سخنرانی (حجه الاسلام انصاریان)
04:00
00:35 اذانگاهی صبح
04:35
00:10 نور علی نور
04:45
00:15 دعای عهد
05:00
00:10 بازپخش یک حکایت
05:10
00:05 نغمات دینی
05:15
00:45 حدیث سرو
06:00
00:15 تلاوت (سوره یاسین)
06:15
00:15 انیمیشن
06:30
00:30 سخنرانی (آیت ا...سبحانی)
07:00
00:25 تلاوت تصویری مصری
07:25
00:20 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
07:45
00:15 نشانه ها
08:00
00:05 صلوات خاصه
08:05
00:25 تلاوت مجلسی تصویری مصری (قبل از سال1385)
08:30
01:20 بازپخش اسراء
09:50
00:05 نغمات دینی
09:55
00:05 اعلام برنامه
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:05 تیزر نهادها
10:20
00:10 تلاوت شاهکار مصری صوتی
10:30
00:55 زنده طلیعه
11:25
00:20 تلاوت مجلسی رسمی ایرانی
11:45
00:45 بازپخش گلچین پرسمان
12:30
00:05 حکمتهای علوی
12:35
00:15 عروه الوثقی
12:50
00:35 اذانگاهی ظهر (نماز،زنده از قم)
13:25
00:10 نور علی نور
13:35
00:20 مناجات شعبانیه
13:55
00:05 روزنه
14:00
00:40 بازپخش تلاوت های درخواستی
14:40
00:20 مستند رهروان نور
15:00
00:40 بهار معرفت
15:40
00:20 تلاوت تصویری ایرانی
16:00
00:30 گل باغ خورشید
16:30
00:25 باکس نوجوان
16:55
00:05 میان برنامه
17:00
01:25 زنده عطر زندگی
18:25
00:05 نغمات دینی
18:30
00:55 زنده رصد
19:25
00:05 نغمات دینی
19:30
00:20 قاب فیروزه ای
19:50
00:05 نغمات دینی
19:55
00:15 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی)
20:10
00:10 نیایش
20:20
00:40 اذانگاهی مغرب (نماز،احکام (زنده))
21:00
01:20 اسراء
22:20
00:40 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:45 پرسمان
23:45
00:15 زیارت جامعه کبیره

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد