00:00
00:15 سریال
00:15
01:00 ترتیل سه زبانه (پرهیزگار) حمد/بفره 141-1
01:15
00:05 سرود ولایت
01:20
00:30 مستند (1)
01:50
00:05 بازپخش سرود ولایت
01:55
00:05 بازپخش شمس الضحی
02:00
00:30 محمد بدر حسین (انبیاء(ع)107-83)
02:30
00:20 بازپخش زبان قرآن.
02:50
00:05 وله (امام زمان(عج))
02:55
00:05 میزان
03:00
00:30 محمد حصان (بقره 105-92)
03:30
00:30 مجموعه سخنرانی های آیت ا... مصباح یزدی
04:00
00:30 بازپخش مستند (2)
04:30
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا... آقا مجتبی تهرانی
04:45
00:10 فردی (زلزال/عادیات)
04:55
00:20 اذانگاهی صبح
05:15
00:10 منشاوی (حجر31-16)
05:25
00:10 حکمت ربانی
05:35
00:10 کلیپ امام زمان (عج)
05:45
00:15 دعای عهد (غلامرضا زاده)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:30 ترتیل حرم امام خمینی (توبه128-93/یونس(ع)25-1)
06:35
00:25 بازپخش مستند (2)
07:00
00:15 سعیدیان (زمر/غافر)
07:15
00:45 دعای ندبه (عباس حیدرزاده،مشهد)
08:00
00:15 خزائی (انعام146-141)
08:15
00:45 تفسیر قرآن کریم (آیت ا... ری شهری)
09:00
00:05 تلاوت یک آیه
09:05
00:50 مستند سعادتمندان
09:55
00:05 وله (امام زمان(عج))
10:00
00:30 زنده خبر
10:30
00:30 حاضر غایب از نظر
11:00
00:05 تلاوت
11:05
00:50 حاضر غایب از نظر
11:55
00:05 وله (امام زمان(عج))
12:00
00:55 مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
12:55
00:10 عبدالباسط (حج/بلد)
13:05
00:30 اذانگاهی ظهر
13:35
00:10 منشاوی (حجر31-16)
13:45
00:05 شیرازه
13:50
00:10 آشنایی با سوره های قرآن
14:00
00:30 مستند در امتداد فلق
14:30
00:30 دروس اخلاقی (آیت ا... جوادی آملی)
15:00
00:10 گلبان (فاطر14-10)
15:10
00:20 زبان قرآن.
15:30
00:30 مستند (نور)
16:00
00:55 مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
16:55
00:05 شمس الضحی
17:00
00:15 حیدری (نور/کوثر)
17:15
00:45 ستاره ها (دختران)
18:00
01:00 زنده حریم امن
19:00
00:10 عبدالباسط (هود123-114)
19:10
00:20 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
19:30
00:20 دعای سمات (حیدرزاده،جمکران) کلاکت16
19:50
00:10 قره شیخلو (حج41-38)
20:00
00:35 اذانگاهی مغرب
20:35
00:10 منشاوی (حجر31-16)
20:45
00:15 مستند (سوره های سرخ)
21:00
00:10 تلاوت بیت رهبری
21:10
00:05 ارمغان غدیر
21:15
00:05 با من بخوان
21:20
00:05 سرود ولایت
21:25
00:30 سخنرانی مذهبی (آیت ا... آقا مجتبی تهرانی)
21:55
00:05 به طه و یاسین
22:00
01:00 بازپخش گلچین تلاوت های درخواستی (جدید)
23:00
00:20 محمد حصان (حج) 70-49
23:20
00:05 فضیلت علوی
23:25
00:05 سرود ولایت
23:30
00:30 سریال

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد