00:00
00:15 سخنرانی (حجه الاسلام حسینی قمی،ویژه وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))
00:15
01:00 ترتیل سه زبانه (امام جمعه) نباً الی ناس
01:15
00:50 بازپخش حدیث سرو (آیت ا... سید محمد کاظم عصار)
02:05
00:30 محمد بدر حسین (انبیاء(ع)) 107-83
02:35
00:25 بازپخش شمسه
03:00
00:30 عبدالعاطی ناصف (نور) 29-1
03:30
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
03:45
00:15 قصری زاده (زمر) 9-5
04:00
00:30 اذانگاهی صبح
04:30
00:10 نور علی نور
04:40
00:15 حدیث مهدوی.
04:55
00:05 نغمات دینی
05:00
00:15 پرویزی (حج) 78-73
05:15
00:30 تدبر
05:45
00:15 دعای عهد (فرهمند)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 محمدی (یس)
06:20
00:05 نجوا
06:25
00:35 بازپخش پرسمان (حجه الاسلام جباری)
07:00
00:20 اطهری فرد (رعد7-1/قدر)
07:20
00:40 تفسیر سوره قصص (آیت ا... جوادی آملی)
08:00
01:00 بازپخش تلاوت های درخواستی (تماس با استاد سلیمی و پخش تلاوت اساتید:شحات انور و نعینع))
09:00
00:40 مستند یاقوت ری
09:40
00:20 تلاوت (از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:15 پوراحمدی (تحریم) 11-8
10:30
00:05 دعای روز
10:35
00:15 آشنایی با سوره های قرآن
10:50
00:50 حدیث سرو (آیت ا... سید محمد کاظم عصار)
11:40
00:15 قره شیخلو (واقعه26-1/قدر)
11:55
00:05 ابتهال
12:00
00:45 یاد خدا (حجه الاسلام عظیمی)
12:45
00:05 ابتهال
12:50
00:15 ابوالقاسمی (انسان/فجر)
13:05
00:25 اذانگاهی ظهر
13:30
00:45 زنده بیان
14:15
00:15 عبدالباسط (انبیاء112-101/قصارالسور)
14:30
00:30 مجموعه سخنرانی های آیت ا... مصباح یزدی
15:00
00:25 زبان قرآن
15:25
00:05 موعود در ادیان
15:30
00:30 انیمیشن
16:00
00:30 به وقت نوجوانی
16:30
00:10 آوای نور
16:40
00:05 توان
16:45
00:15 زاهدی (احزاب)27-21
17:00
00:15 سراج (دکتر مجید معارف)
17:15
00:10 سکانس فیلم مسافر ری
17:25
00:05 تواشیح
17:30
00:30 محمد طوخی (انبیاء(ع)) 92-74
18:00
00:45 بازپخش یاد خدا (حجه الاسلام عظیمی)
18:45
00:15 پورزرگری (اسراء111-105/قدر)
19:00
00:35 پرسمان (حجه الاسلام صادقی)
19:35
00:15 عباسی (حج)78-75
19:50
00:15 احکام نوجوانان
20:05
00:15 مناجات امیرالمومنین (ع)
20:20
00:20 عادلی (رعد) 31-24
20:40
00:25 اذانگاهی مغرب
21:05
00:10 نور علی نور
21:15
00:40 دعای کمیل (شهرستان وائین شهریار)
21:55
00:05 به طه و یاسین
22:00
01:00 اسراء
23:00
00:45 سریال صاحبدلان
23:45
00:15 حیات طیبه (دکتر بهرام پور)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد