00:00
01:00 ترتیل یک جزء
01:00
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
01:15
00:45 بازپخش مستند سعادتمندان (مومن)
02:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
02:30
00:10 آوای نور
02:40
00:15 بازپخش مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
02:55
00:05 نغمات دینی
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 سخنرانی مذهبی (1)
04:00
00:35 تلاوت تصویری ایرانی
04:35
00:05 نجوا
04:40
00:10 بازپخش مواهب
04:50
00:10 حافظه تاریخی ما
05:00
00:25 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
05:25
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:35
00:15 اذانگاهی صبح
05:50
00:10 دعای عهد
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:40 نوگلان قرآنی (97)
07:00
00:15 تلاوت بیت رهبری
07:15
00:10 مواهب
07:25
00:05 نجوا
07:30
00:30 تفسیر سوره طه (آیت الله جوادی آملی)
08:00
00:45 ستاره ها
08:45
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:20 تلاوت تصویری ایرانی
10:35
00:45 مستند سعادتمندان (دین پرور)
11:20
00:30 باکس قبل از اذانگاهی ظهر
11:50
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
12:00
00:20 اذانگاهی ظهر
12:20
00:10 نور علی نور
12:30
00:05 حکمتهای علوی
12:35
00:15 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
12:50
00:10 بازپخش مواهب
13:00
00:15 نگین تلاوت
13:15
00:05 شیرازه
13:20
00:10 حافظه تاریخی ما
13:30
00:30 کرسی تلاوت (مسجد جامع ایلام)
14:00
00:45 بازپخش عقیق
14:45
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
15:00
00:15 تلاوت نوجوان
15:15
00:40 بازپخش نوگلان قرآنی (97)
15:55
00:05 نجوا
16:00
00:30 ایستگاه نیایش
16:30
00:05 تلاوت تصویری
16:35
00:15 به رنگ نهج البلاغه
16:50
00:10 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
17:00
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:10
00:40 اذانگاهی مغرب
17:50
00:10 نور علی نور
18:00
00:15 سخن انقلاب
18:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
18:30
01:30 زنده طرح قرآنی بشارت 1452
20:00
00:15 مدرسه حفظ
20:15
00:05 آرم تایم
20:20
00:50 زنده رصد
21:10
00:15 تلاوت تصویری مصری
21:25
00:35 پرسمان (حجه الاسلام لک زایی)
22:00
00:05 در کوچه سار انقلاب
22:05
00:55 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:15 حدیث کساء
23:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
23:30
00:30 بازپخش تفسیر سوره طه (آیت الله جوادی آملی)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد