00:00
01:00 ترتیل سه زبانه (پرهیزگار)/نباً الی ناس
01:00
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
01:15
00:05 نجوا
01:20
00:40 بازپخش ستاره ها (برادران)
02:00
00:30 انقلاب های قرآنی
02:30
00:10 آوای نور
02:40
00:15 بازپخش نخ تسبیح قطره ها
02:55
00:05 نغمات دینی
03:00
00:30 شحات محمد انور (بقره) 262-252
03:30
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی (حجه الاسلام حسینی قمی،مشهد مقدس)
04:00
00:20 احمد محمد عامر (مزمل /مدثر 25-1)
04:20
00:15 بازپخش مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
04:35
00:10 بازپخش مواهب
04:45
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
05:00
00:20 روغنی (طور) 28-17
05:20
00:25 اذانگاهی صبح
05:45
00:15 دعای عهد (فرهمند)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 الحصری (یس)
06:20
00:45 نوگلان قرآنی (97)
07:05
00:20 بسیونی (انسان) 25-5
07:25
00:35 تفسیر سوره کهف(آیت الله جوادی آملی)
08:00
00:05 صلوات خاصه
08:05
00:40 ستاره ها (خواهران)
08:45
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
09:00
00:55 زنده روزی بهتر (خانم دکتر کاظمی)
09:55
00:05 میان برنامه
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:15 مهوشیان (سجده)
10:30
00:40 یاد خدا (حجه الاسلام اصطهباناتی)
11:10
00:05 تیزر
11:15
00:15 نخ تسبیح قطره ها
11:30
00:30 صلای صلاة
12:00
00:15 پورزرگری (سباً) 9-1
12:15
00:20 اذانگاهی ظهر
12:35
00:10 نور علی نور
12:45
00:15 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
13:00
00:15 ابوالمعاطی (فتح) 10-1
13:15
00:05 شیرازه
13:20
00:10 مواهب
13:30
01:30 فیلم سینمایی ویلا یی ها
15:00
00:10 امامی (واقعه)
15:10
00:05 میان برنامه
15:15
00:45 بازپخش نوگلان قرآنی (97)
16:00
00:30 انیمیشن پیامبران
16:30
00:05 بشارت 1452
16:35
00:10 گرجی (ابراهیم(ع))
16:45
00:15 بازپخش نخ تسبیح قطره ها
17:00
00:05 گل طاها
17:05
00:10 احکام نوجوانان
17:15
00:10 زیارت آل یاسین (نورایی) کلاکت5
17:25
00:25 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
17:50
00:15 فردی (فاطر) 26-15
18:05
00:15 اذانگاهی مغرب
18:20
00:10 نور علی نور
18:30
01:15 زنده طرح قرآنی بشارت 1452
19:45
00:15 ابوالقاسمی (توبه 129-128/یونس(ع))
20:00
00:15 مدرسه حفظ
20:15
00:05 آرم تایم
20:20
00:50 زنده رصد
21:10
00:15 شاکرنژاد (یس) 83-69
21:25
00:05 تیزر
21:30
00:30 پرسمان (حجه الاسلام پور سید آقایی)
22:00
01:00 اسراء
23:00
00:40 بازپخش یاد خدا (حجه الاسلام اصطهباناتی)
23:40
00:20 دعای توسل (میرداماد) کلاکت7

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد