00:00
00:30 ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:45 بازپخش مستند کومش
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:15 بازپخش مستند 4
02:40
00:05 میان بر نامه
02:45
00:10 فوتون
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:25 بازپخش حکمت علوی
03:25
00:05 میان بر نامه
03:30
00:30 بازپخش تیتر 4
04:00
00:50 بازپخش سریال خارجی
04:50
00:25 اذان صبح
05:15
00:45 مستند کومش
06:00
00:20 میان بر نامه
06:20
00:25 بازپخش فاطمی نیا
06:45
00:10 بازپخش هنرنامه
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:55 چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:25 حکمت علوی
08:25
00:05 میان بر نامه
08:30
01:25 زنده طلوع
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش سریال خارجی
10:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
11:00
00:30 بازپخش تیتر 4
11:30
00:05 بازپخش میان بر نامه
11:35
01:25 چشم شب روشن
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 بازپخش میان بر نامه
13:30
00:25 فاطمی نیا
13:55
00:05 میان بر نامه
14:00
00:25 بازپخش همسفر
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
01:15 مستند 4
15:45
00:10 هنرنامه
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 مستند کومش
16:45
00:10 فوتون
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:55 بازپخش صفر و یک
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 چهار سوی علم
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 سریال خارجی
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده اذان مغرب و خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 فناوران دانش
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
00:55 زنده جشنواره فیلم فجر
21:55
00:05 میان بر نامه
22:00
00:55 زنده صفر و یک
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد