00:00
00:55 زنده سریال ایرانی
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:30 نغمه های آسمانی
01:30
00:05 میان بر نامه
01:35
00:30 بازپخش گزینه 4
02:05
00:05 میان بر نامه
02:10
00:25 حدیث سرو
02:35
00:20 دعای ابو حمزه ثمالی
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
01:55 اذان صبح
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
01:00 بازپخش جزء خوانی قرآن کریم
06:00
00:15 پخش
06:15
00:05 میان بر نامه
06:20
00:30 سخنرانی
06:50
00:10 میان بر نامه
07:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش ضیافت
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
01:25 بازپخش سینمایی
10:25
00:05 میان بر نامه
10:30
00:30 بازپخش اتاق شیشه ای
11:00
00:10 بازپخش سخنرانی تد
11:10
00:05 میان بر نامه
11:15
01:00 جزء خوانی قرآن کریم
12:15
00:15 میان بر نامه
12:30
01:00 اذان ظهر
13:30
00:15 میان بر نامه
13:45
00:35 بازپخش مستند داخلی
14:20
00:15 میان بر نامه
14:35
00:55 چهار سوی علم
15:30
00:15 میان بر نامه
15:45
00:30 زنده گزینه 4
16:15
00:10 کتاب و دیگر هیچ
16:25
00:55 مجله کتاب
17:20
00:05 میان بر نامه
17:25
00:30 بازپخش نغمه های آسمانی
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 بازپخش سریال ایرانی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 معنای زندگی
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:30 زنده اذان مغرب و خبر
20:30
01:25 سینمایی
21:55
00:05 میان بر نامه
22:00
00:55 صراط
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
01:00 زنده ویژه برنامه شب قدر

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد