00:00
00:40 در جستجوی آرامش
00:40
00:50 خندوانه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 شیخ بهایی
02:45
00:05 میان برنامه
02:50
00:15 شکرستان سری 1
03:05
00:05 بازپخش میان برنامه
03:10
00:50 بازپخش کودکانه
04:00
00:40 بازپخش خانواده با حال
04:40
00:10 بازپخش پخش
04:50
00:30 بازپخش مسابقه آماده باش
05:20
00:05 بازپخش میان برنامه
05:25
00:30 بازپخش تاریخچه تیم ملی
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:55 بازپخش در جستجوی آرامش
08:40
00:50 بازپخش خندوانه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 سمت خدا
10:45
00:05 بازپخش میان برنامه
10:50
00:15 بازپخش شکرستان سری 1
11:05
00:05 بازپخش میان برنامه
11:10
00:50 بازپخش کودکانه
12:00
00:40 بازپخش خانواده با حال
12:40
00:10 بازپخش پخش
12:50
00:30 بازپخش مسابقه آماده باش
13:20
00:05 بازپخش میان برنامه
13:25
00:30 بازپخش تاریخچه تیم ملی
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:15 بازپخش با همستان
15:15
00:15 بازپخش پخش
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:55 بازپخش در جستجوی آرامش
16:40
00:50 بازپخش خندوانه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن - اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:40 خانواده با حال
20:40
00:10 پخش
20:50
00:25 مسابقه نبرد ربات ها
21:15
00:10 پخش
21:25
00:30 کتاب باز
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:15 زنده با همستان
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لیسانسه ها 2

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد