00:30
00:05 ایما
00:35
00:45 گزینه چهار (ت)
01:20
00:05 میان برنامه
01:25
00:30 مستند داخلی یک زندگی (ت)
01:55
00:05 مکث (ت)
02:00
00:55 روزنه (ت)
02:55
00:05 ایما (ت)
03:00
00:55 هنرنامه (ت)
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:25 مستند داخلی ایران (ت)
04:25
00:25 پنگان (ت)
04:50
00:05 میان برنامه
04:55
00:25 اذان صبح
05:20
00:20 مکعب
05:40
00:05 میان برنامه
05:45
00:15 شیرین بهار (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:55 چهار سوی علم (منتخب)
07:10
00:05 میان برنامه
07:15
00:30 مستند داخلی ایران (ت)
07:45
00:55 روزنه (ت)
08:40
00:05 میان برنامه
08:45
00:15 شیرین بهار
09:00
01:30 فیلم سینمایی هتل بزرگ بوداپست (ت)
10:30
00:05 سپنج
10:35
00:20 مکعب(ت)
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:25 مستند داخلی ایران(ت)
11:25
00:05 میان برنامه
11:30
00:45 سخنرانی رحیم پورازغدی
12:15
00:05 میان برنامه
12:20
00:40 یاد گیری آسان (ت)
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
01:30 چشم شب روشن (ت)
14:55
00:05 میان برنامه
15:00
00:55 روزنه 182
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار 39
16:45
00:05 میان برنامه
16:50
00:10 شیرین بهار
17:00
00:25 پنگان (ت)
17:25
00:05 میان برنامه
17:30
00:30 مستند داخلی یک زندگی
18:00
00:40 زنده یادگیری آسان
18:40
00:05 میان برنامه
18:45
01:00 سخنرانی حجت الاسلام فاطمی نیا
19:45
00:05 میان برنامه
19:50
00:10 اذان مغرب
20:00
00:25 زنده اخبار
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:25 ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 96
20:55
00:05 ایما
21:00
01:55 فیلم سینمایی به ترتیب خروج از صحنه
22:55
00:05 میان برنامه
23:00
00:25 زنده صفر تا صد 13
23:25
00:05 مکث
23:30
00:25 زنده جشنواره بهداشت و سلامت
23:55
00:05 میان برنامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد