00:30
00:05 سپنج
00:35
00:45 گزینه چهار (ت)
01:20
00:10 هنرنامه (ت)
01:30
00:05 میان برنامه
01:35
00:20 سخنرانی تد
01:55
00:05 مکث (ت)
02:00
00:55 روزنه (ت)
02:55
00:05 ایما
03:00
00:55 معرفت (ت)
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:10 فوتون
04:10
00:25 اذان صبح
04:35
00:50 آسمان شب (ت)
05:25
00:05 سپنج
05:30
00:30 صفر تا صد (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:10 هنرنامه (ت)
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 پنگان (ت)
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:55 زنده سخنرانی حجت الاسلام فاطمی نیا (ت)
07:55
00:05 میان برنامه
08:00
00:45 روزنه (ت)
08:45
00:10 فوتون (ت)
08:55
00:05 میان برنامه
09:00
01:40 فیلم سینمایی نهم آوریل (ت)
10:40
00:15 مکعب
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:55 نغمه ها نواحی
11:55
00:05 میان برنامه
12:00
00:15 سخنرانی تد
12:15
00:45 مستند داخلی مسجد جامع خرمشهر (ت)
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:30 صهبای تسنیم
13:55
00:05 میان برنامه
14:00
00:55 مستند شهرستان ادب
14:55
00:05 پل های تاریخی و میان برنامه
15:00
00:55 روزنه 225
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:45 زنده مستند داخلی دهکده چوبی
16:45
00:05 میان برنامه
16:50
00:10 فوتون (ت)
17:00
00:25 صفر تا صد 22
17:25
00:05 میان برنامه
17:30
00:25 آب و آتش
17:55
00:05 میان برنامه
18:00
00:55 بوم گرد
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:45 زنده معرفت 40
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:25 اذان مغرب
20:50
00:10 میان برنامه
21:00
00:20 مکعب
21:20
00:05 ایما
21:25
02:00 سینمایی استالینگراد
23:25
00:05 مکث
23:30
00:45 هنرنامه 36

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد