00:07
00:04 میان برنامه
00:11
00:40 مستند ویژه
00:51
00:04 نماهنگ ویژه
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
01:50
00:05 تیزر برنامه ها
01:55
00:44 بازپخش سیاره زمین
02:39
00:03 تیزر برنامه ها
02:42
00:23 سیمای ماندگار
03:05
00:35 کاوش خلیج فارس
03:40
00:30 در امتداد غدیر
04:10
00:04 تیزر برنامه ها
04:14
01:30 تسبیح صبا
05:44
00:06 نماهنگ ویژه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:25
00:05 پیام بازرگانی
06:30
00:44 سیاره ناآرام
07:14
00:30 بازپخش در امتدادفلق
07:44
00:03 میان برنامه
07:47
01:00 زنده سفرنامه صبا
08:47
00:05 فرهنگ ترافیک
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرگانی
09:28
00:06 میان برنامه
09:34
00:35 سخنرانی مذهبی
10:09
00:06 پیام بازرگانی
10:15
00:45 مجموعه داستانی ماموران مخفی پلیس
11:00
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:45
00:18 اذان
12:03
00:04 میان برنامه
12:07
00:05 پیام بازرکانی
12:12
01:30 زنده سیمای خانواده
13:42
00:06 میان برنامه
13:48
00:05 فرهنگ ترافیک
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:35 خانه ملت
15:20
00:05 پیام بازرگانی
15:25
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
16:15
00:06 پیام بازرگانی
16:21
00:05 میان برنامه
16:26
00:30 کارنامه صد
16:56
00:05 نماهنگ ویژه
17:01
00:11 میان برنامه
17:12
00:18 اذان
17:30
00:12 شبستان
17:42
00:06 نماهنگ ویژه
17:48
00:32 ویژه برنامه
18:20
00:30 درسهایی از قرآن
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 نماهنگ ویژه
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 نماهنگ ویژه
19:25
00:30 مستند ایران
19:55
00:45 زنده ویژه برنامه
20:40
00:10 میان برنامه
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 نماهنگ ویژه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:05 نماهنگ و.یژه
22:05
00:05 میان برنامه
22:10
00:40 زنده روز خدا
22:50
00:04 نماهنگ ویژه
22:54
00:03 تیزر برنامه ها
22:57
02:00 فیلم سینمایی محمد رسول الله (ص)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد