00:57
00:03 تیزر برنامه
01:00
00:50 ضریح نور
01:50
00:05 تیزر برنامه ها
01:55
00:44 سیاره ناآرام
02:39
00:03 میان برنامه
02:42
00:24 سیمای ماندگار
03:06
00:35 مساجد جامع ایران
03:41
00:30 در امتداد غدیر
04:11
00:04 تیزر برنامه
04:15
01:30 تسبیح صبا
05:45
00:05 نماهنگ ویژه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
02:10 زنده دعای ندبه
08:10
00:06 نماهنگ ویژه
08:16
00:03 میان برنامه
08:19
01:36 فیلم سینمایی تنهاترین سردار
09:55
00:05 نماهنگ ویژه
10:00
01:05 طرحی برای فردا
11:05
00:05 میان برنامه
11:10
01:15 زنده آفتاب شرقی
12:25
00:05 نماهنگ ویژه
12:30
00:40 گزارش هفتگی
13:10
00:35 سخنرانی مذهبی
13:45
00:13 میان برنامه
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 نماهنگ ویژه
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 نماهنگ ویژه
15:30
01:37 فیلم سینمایی سجده عشق
17:07
00:05 میان برنامه
17:12
00:19 اذان
17:31
00:09 شبستان
17:40
00:30 ویژه برنامه
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:33 مستند ایران
19:53
00:50 زنده ویژه برنامه
20:43
00:10 میان برنامه
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:05 پیام بازرگانی
22:05
00:05 میان برنامه
22:10
00:50 داستانی سفر یک پروانه
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:00 زنده روز خدا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد