00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 مستندهای کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:04 تیزر برنامه ها
01:49
00:44 بازپخش نبرد دایناسورها
02:33
00:03 تیزر برنامه ها
02:36
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
03:26
00:20 سیمای ماندگار
03:46
00:32 جستجوگران پارسه
04:18
00:04 تیزر برنامه ها
04:22
00:05 میان برنامه
04:27
01:30 تسبیح صبا
05:57
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:07
00:02 میان برنامه
06:09
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:33
00:02 میان برنامه
06:35
08:45
00:10 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:30 زنده نسخه
10:03
00:07 میان برنامه
10:10
00:06 پیام بازرگانی
10:16
00:45 مجموعه داستانی پرستاران
11:01
00:04 میان برنامه
11:05
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:50
00:18 اذان
12:08
00:08 میان برنامه
12:16
01:30 زنده سیمای خانواده
13:46
00:07 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 برنامه مشارکتی
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
16:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
00:02 میان برنامه
16:07
00:35 در امتداد فلق
16:42
00:25 برنامه کودک و نوجوان
17:07
00:18 اذان
17:25
00:05 نماهنگ ویژه
17:30
00:12 میان برنامه
17:42
00:05 پیام بازرگانی
17:47
01:00 زنده فرمول یک
18:47
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:15 ویژه برنامه
20:10
00:20 تقریب و تمدن
20:30
00:10 سازمان بنادر و دریانوردی
20:40
00:10 قرعه کشی رفاه
20:50
00:03 تیزر بر نامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی زیبا شهر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده نگاه یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد