00:00
01:30 جشنواره مستند- هویت مغاک
01:30
00:30 همسفر
02:00
00:30 ژیوان و ژیوار
02:30
01:00 سینما حقیقت- با هم
03:30
01:00 ضد گلوله
04:30
00:30 تاریخ شفاهی ایران
06:00
01:00 پیشگویان داستان های علمی تخیلی
07:00
00:50 آمریکای شمالی
08:00
00:30 امریکا نگاهی از درون
08:30
00:30 ژیوان و ژیوار
09:00
01:30 ژیوان و ژیوار
10:30
01:00 ضد گلوله
11:30
00:30 شهدای اهل سنت
12:00
01:00 پیشگویان داستان های علمی تخیلی
13:00
00:30 همسفر
13:30
00:30 تاریخ شفاهی ایران
14:00
00:50 آمریکای شمالی
15:00
01:00 سینما حقیقت- با هم
16:00
01:00 عصر ربات ها
17:30
00:45 مشاهیر تهران
18:30
00:30 تاریخ شفاهی ایران
19:00
00:30 همسفر
19:30
00:30 اطلس کرمانشاه
20:00
01:00 مجموعه مستند ثریا
21:00
00:30 راهنمای سفر ایران
21:30
00:30 مستور
22:00
00:30 داستان غذاها
22:30
00:30 بازگشت
23:00
00:50 گالاپاگوس

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد