00:00
00:50 گلچین ضیافت
00:50
00:05 نغمات دینی
00:55
00:05 خیلی دور خیلی نزدیک
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش سخنرانی (2)
02:30
00:30 مستند با کریمان
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 بازپخش آموزش صوت و لحن
04:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
04:30
00:15 نشانه ها
04:45
00:05 بازپخش مسیر زندگی (3)
04:50
00:30 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مهدوی کنی)
05:20
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:30
00:15 اذانگاهی صبح
05:45
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:00
00:05 سرود
06:05
00:25 سخنرانی (1)
06:30
00:35 نوگلان قرآنی
07:05
00:25 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:15 نشانه ها«سری جدید»
07:45
00:15 بشارت (تفسیر قرآن سوره ملک )
08:00
00:55 بازپخش تلاوت های درخواستی
08:55
00:05 شیرازه
09:00
01:00 زنده افتتاحیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی (سالن اجلاس سران)
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
01:35 زنده افتتاحیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی (سالن اجلاس سران)
11:50
00:05 تلاوت اذانگاهی ظهر
11:55
00:30 اذانگاهی ظهر
12:25
00:10 نور علی نور
12:35
00:15 عروه الوثقی
12:50
00:10 روزنه
13:00
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
13:15
00:45 زنده تقدیر از فعالان نماز وزارت ارشاد (فرهنگسرای بهمن)
14:00
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
14:15
00:10 مشکات (استاد طبسی)
14:25
00:05 کلیپ
14:30
00:30 آموزش صوت و لحن
15:00
01:45 زنده همایش یاران صلوات (فرهنگسرای بهمن)
16:45
00:15 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی)
17:00
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:10
00:35 اذانگاهی مغرب
17:45
00:10 نور علی نور
17:55
00:05 مسیر زندگی (3)
18:00
00:45 زنده مسابقه صدف
18:45
00:05 تلاًلو
18:50
00:05 کلیپ
18:55
00:05 پیامبر رحمت
19:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
19:30
00:30 مستند یادها
20:00
00:30 پرسمان
20:30
01:30 زنده نگاه خورشید (مشهد مقدس)
22:00
01:00 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:20 دعای توسل
23:20
00:05 کلیپ
23:25
00:05 شیرازه
23:30
00:20 طریقت (ولادت حضرت امام صادق(ع))
23:50
00:10 تلاوت تصویری مصری

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد