00:05
01:00 ادامه فیلم سینمایی/ در جستجوی گنج
01:05
00:45 بازپخش سریال سایه بان
01:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:55
00:25 شاهد عینی
02:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:25
00:45 مستند رود دانوب،شاهرگ حیاتی اروپا
03:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:15
00:45 بازپخش سریال خارجی دهکده خاطرات
04:00
00:30 طبیعت بیکران
04:30
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
05:30
00:30 نیمه پنهان ماه
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:30 بازپخش از آسمان
07:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:15
01:00 سفرنامه
08:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:20
00:05 قراردل
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
01:30 فیلم سینمایی/ دو ماجرا برای یک ازدواج
10:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:05
00:35 برنامه کودک وخردسال
10:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:45
01:00 بازپخش گلچین مسابقه دست پختهای خودمانی
11:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:50
00:20 ویژه اذان
12:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:10 نما دو
13:15
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:45
00:10 مولودی خوانی
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:50 کودک و نوجوان(بامابیا)
14:50
00:15 مسابقه محله
15:05
00:50 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:35 اوج یادگیری+اذان
17:40
00:05 اوقاف
17:45
00:10 نما دو
17:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:00
00:50 طبیعت 360 درجه
18:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:55
00:50 محله گل و بلبل(عمو پورنگ)
19:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:50
00:20 مستند روز دانشجو
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 ایران
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال سایه بان
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 سینما دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد