00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 میان برنامه
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 جادوی پرواز
02:34
03:19
00:20 سیمای ماندگار
03:39
00:35 جستجوگران پارسه
04:14
00:09 ایرانشهر
04:23
00:04 تیزر برنامه
04:27
00:05 میان برنامه
04:32
01:30 تسبیح صبا
06:02
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:12
00:02 میان برنامه
06:14
02:10 زنده دعای ندبه
08:24
00:02 میان برنامه
08:26
00:35 بازپخش در امتداد فلق
09:01
00:02 میان برنامه
09:03
01:05 طرحی برای فردا
10:08
00:05 میان برنامه
10:13
00:44 کلیمانجارو
10:57
00:05 پیام بازرگانی
11:02
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
11:52
00:18 اذان
12:10
00:05 میان برنامه
12:15
00:40 گزارش هفتگی
12:55
00:45 شما وسیما
13:40
00:03 میان برنامه
13:43
00:08 بیمه معلم
13:51
00:02 تیزر برنامه
13:53
00:05 پیام بازرکانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 میان برنامه
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 میان برنامه
15:30
01:30 فیلم سینمایی فصل شکار
17:00
00:07 میان برنامه
17:07
00:19 اذان
17:26
00:04 میان برنامه
17:30
00:20 ویژه برنامه
17:50
00:20 جشنواره سینما حقیقت
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:03 پیام بازرگانی
19:18
00:05 یک پنجره
19:23
00:07 پیام بازرکانی
19:30
00:55 دستپخت
20:25
00:03 میان برنامه
20:28
00:12 برنامه مشارکتی
20:40
00:10 قرعه کشی رفاه
20:50
00:05 پیام بازرگانی
20:55
00:03 تیزر برنامه ها
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:05 پیام بازرگانی
22:05
00:05 میان برنامه
22:10
00:50 مجموعه داستانی زیبا شهر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده ورزش ومردم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد