01:09
01:00 اسکی(جام جهانی اسکی پرش لهستان - 2017)
02:09
00:28 شنا(جام جهانی شنا ژاپن-2017)
02:37
00:59 دوچرخه سواری(رقابت های داخل سالن 6 روزه لندن - 2017)
03:36
01:18 بسکتبال(کازیان - ونتس فیلس)//لیگ قهرمانان اروپا - 2017
04:54
00:29 اسکیت روی یخ(جام جهانی اسکیت روی یخ کره جنوبی-2017)
05:23
00:14 قر آن ، اذان ، نیایش
05:37
00:23 تصاویر مختلف ورزشی
06:00
00:01 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:01
00:29 ورزش زورخا نه ای
06:30
02:10 بسکتبال/زنده(هوستون - یوتا)//بسکتبال حرفه ای - 2017
08:40
01:05 خط پایان / هفته پنجم و ششم کورس پائیزه گنبد کاووس
09:45
02:05 فوتبال 120 / تکرار
11:50
00:15 قر آن ، اذان ، نیایش
12:05
03:00 فوتبال یک ( زنده )
15:05
00:40 پینگ پنگ(مرحله نهایی قهرمانی تور جهانی پینگ پنگ سوئد-2017)
15:45
01:24 فوتسال/زنده(تاسیسات دریایی - آذرخش بندرعباس) / هفته 21 لیک برتر فوتسال
17:09
00:11 قر آن ، اذان ، نیایش
17:20
00:40 سوارکاری(رقابت های انتخابی جام جهانی اسپانیا - 2017)
18:00
01:23 فوتسال/زنده(گیتی پسند - مقاومت قرچک) / هفته 21 لیک برتر فوتسال
19:23
00:52 تکواندو ایرانی
20:15
02:05 فوتبال 120 / تکرار
22:20
01:37 اسکی(رقابت های اسکی پرش آلمان - 2017)
23:57
01:40 بسکتبال(هوستون - یوتا) / بسکتبال حرفه ای - 2017

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد