00:05
01:00 ادامه سینما دو
01:05
00:45 بازپخش سریال سایه بان
01:50
01:30 فیلم سینمایی/ پلیس بازی
03:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:25
00:35 آبی صحرا
04:00
00:30 طبیعت بیکران
04:30
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
05:30
00:30 نیمه پنهان ماه
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 سخنرانی
06:35
00:30 بهداشت کودک
07:05
00:50 طبیعت 360 درجه
07:55
00:30 دعای عهد
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
01:30 فیلم سینمایی/ سایه پدر
10:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:05
00:55 یه گله جا
11:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:05
00:45 زنده آئینه خانه
11:50
00:25 اذان+ سوره یاسین
12:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:10 نما دو
13:15
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:45
00:15 اخبار ناشنوایان
14:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:05
00:50 کودک و نوجوان(بامابیا)
14:55
00:15 مسابقه محله
15:10
00:50 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:25 ویژه سیاسی
16:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:30
00:30 از آسمان
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:35 اوج یادگیری+اذان
17:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:45
01:30 فیلم سینمایی/ خانواده ما
19:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:20
00:50 مجموعه کلاه قرمزی
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
01:20 مسابقه دست پختهای خودمانی
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:55
00:15 سوره الرحمن
23:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:15
00:45 لیمو ترش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد