00:00
00:50 گلچین ضیافت
00:50
00:05 نغمات دینی
00:55
00:05 خیلی دور خیلی نزدیک
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش سخنرانی (2)
02:30
00:30 مستند با کریمان
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 مستند
04:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
04:30
00:15 نشانه ها
04:45
00:05 بازپخش مسیر زندگی (3)
04:50
00:30 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مهدوی کنی)
05:20
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:30
00:15 اذانگاهی صبح
05:45
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:00
00:05 سرود
06:05
00:25 سخنرانی (1)
06:30
00:45 دعای ندبه
07:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:30 سخنرانی (آیت ا... ری شهری)
08:00
00:50 بازپخش اسراء (چهارشنبه)
08:50
00:05 حکمتهای علوی
08:55
00:05 شیرازه
09:00
00:55 حاضر غایب از نظر
09:55
00:05 نغمات دینی
10:00
00:30 زنده خبر قرآنی
10:30
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
11:00
00:30 یاد خدا
11:30
00:05 میان برنامه
11:35
00:10 ابتهال
11:45
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
11:55
00:30 اذانگاهی ظهر
12:25
00:10 نور علی نور
12:35
00:15 عروه الوثقی
12:50
00:10 روزنه
13:00
00:25 تلاوت تصویری ایرانی
13:25
00:05 بازپخش مسیر زندگی (3)
13:30
00:30 سخنرانی (2)
14:00
01:30 بازپخش گلستان
15:30
01:15 تله فیلم
16:45
00:15 دعای سمات
17:00
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:10
00:35 اذانگاهی مغرب
17:45
00:10 نور علی نور
17:55
00:05 مسیر زندگی (3)
18:00
02:00 زنده اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم (خانواده سپاه پاسداران)
20:00
00:30 یاد خدا
20:30
00:20 تلاوت تصویری ایرانی
20:50
00:05 مسیر زندگی (3)
20:55
00:05 تلاًلو
21:00
02:00 بوستان
23:00
00:20 مستند
23:20
00:05 کلیپ
23:25
00:05 شیرازه
23:30
00:30 تلاوت تصویری مصری

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد