00:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:10
01:40 فیلم سینمایی/ شکوفه های گیلاس
01:50
00:45 بازپخش آئینه خانه
02:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:40
00:45 راکونهای شهر نشین
03:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:30
00:30 سفر شیرین
04:00
00:30 جاذبه گلها
04:30
00:30 نیمه پنهان ماه
05:00
00:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه+سرود جمهوری اسلامی ایران
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:50 بازپخش فاز
07:20
00:40 سریال خارجی دهکده خاطرات
08:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:05
01:15 زنده مثبت دو
09:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:05 قراردل
11:45
00:10 نما دو
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:15 ویژه اذان
12:15
00:45 نماز جمعه قم
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:35
00:15 یک فنجان سلامت
13:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:55
01:10 زنده تصویر زندگی
15:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:10
00:50 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:35 اوج یادگیری+اذان
17:40
00:05 اوقاف
17:45
00:10 جشنواره عمار
17:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:00
00:55 زنده عصر خانواده
18:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:00
00:45 محله گل و بلبل(عمو پورنگ)
19:45
00:10 آگهی /اعلام برنامه
19:55
00:25 مستند عصر تروآ
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 نگی که نگفتی
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال سایه بان
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 لیمو ترش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد