00:00
00:35 جیرو ربات انسان نما
00:35
00:25 سینما IQ کلاکت 18
01:00
01:32 چهارصد ضربه
02:45
01:39 آگاهی
04:30
01:22 تنها در خانه 1
06:00
01:26 خوش آمدید
07:30
01:57 انتخاب اسلحه
09:30
01:30 مسابقه بزرگ
11:00
01:00 تنها در خانه 1
12:00
00:22 تنها در خانه 1
12:30
00:28 سینما گونه
13:00
01:30 قشلاق آخر
14:30
00:13 موسیقی فیلم کن تیکی
14:43
00:07 نمای نزدیک 21
15:00
01:30 مسابقه بزرگ
16:30
00:13 سینما IQ کلاکت 19
16:43
00:09 موسیقی فیلم صدا زدن یک هیولا
17:00
01:42 مامو
18:45
00:15 جشنواره فیلم عمار
19:00
01:28 تنها در خانه 2
20:28
00:13 سینما IQ کلاکت 19
20:41
00:09 موسیقی فیلم از خود گذشته
21:00
01:40 پدران و دختران
22:40
00:11 موسیقی فیلم آرواره ها 2
23:00
01:00 یک قاتل برای همیشه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد