00:00
00:50 گلچین ضیافت
00:50
00:05 نغمات دینی
00:55
00:05 خیلی دور خیلی نزدیک
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی
02:30
00:30 مستند کیمیای سعادت
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 بازپخش آموزش تجوید
04:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
04:30
00:10 بازپخش یک حکایت
04:40
00:25 مستند سوره های سرخ
05:05
00:30 باکس قبل از اذانگاهی صبح
05:35
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:45
00:15 اذانگاهی صبح
06:00
00:05 سرود
06:05
00:30 تفسیر سوره قصص(آیت ا...جوای آملی)
06:35
00:35 نوگلان قرآنی
07:10
00:20 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
08:00
00:55 بازپخش تلاوت های درخواستی
08:55
00:05 شیرازه
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:15 پیام آوران وحی (بشارت منجی)
10:30
00:45 زنده طلیعه
11:15
00:10 روزنه
11:25
00:30 باکس قبل از اذانگاهی ظهر
11:55
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
12:05
00:25 اذانگاهی ظهر
12:30
00:10 نور علی نور
12:40
00:15 عروه الوثقی
12:55
00:05 بازپخش آداب زندگی
13:00
00:25 تلاوت تصویری ایرانی
13:25
00:05 مسیر زندگی (3)
13:30
00:30 سخنرانی مذهبی
14:00
00:20 تلاوت تصویری ایرانی
14:20
00:10 یک حکایت
14:30
00:30 مستند بی مرز با حجاب
15:00
00:10 بازپخش نگین تلاوت
15:10
00:05 تلاًلو
15:15
00:30 آموزش تجوید
15:45
00:15 تلاوت نوجوانان
16:00
00:35 نیم رخ
16:35
00:05 نغمات دینی
16:40
00:30 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
17:10
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:20
00:30 اذانگاهی مغرب
17:50
00:10 نور علی نور
18:00
00:45 محافل
18:45
00:45 حدیث بندگی
19:30
00:30 تلاوت تصویری مصری
20:00
00:30 پرسمان
20:30
00:20 پیام آوران وحی (سوره مریم)
20:50
00:05 شیرازه
20:55
00:05 تلاًلو
21:00
00:45 مستند
21:45
00:05 نغمات دینی
21:50
00:15 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
22:05
00:55 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:30 بازپخش تفسیر سوره قصص(آیت ا...جوای آملی)
23:30
00:20 دعای توسل
23:50
00:05 کلیپ
23:55
00:05 حکمتهای علوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد