00:00
00:55 بازپخش ادامه زنده باد زندگی
00:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:00
00:45 بازپخش سریال سایه بان
01:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:50
00:25 شاهد عینی
02:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:20
00:50 بازپخش فاز
03:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:15
00:40 بازپخش سریال خارجی دهکده خاطرات
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
00:30 جاذبه گلها
04:30
00:30 نیمه پنهان ماه
05:00
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
06:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه+سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:30 بازپخش از آسمان
07:10
00:25 بهداشت کودک
07:35
00:50 صبح و زندگی
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
01:35 فیلم سینمایی/ در انتظار صبح
10:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:10
00:35 برنامه خردسال و کودک
10:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:50
01:05 بازپخش مسابقه دست پختهای خودمانی
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:15 ویژه اذان
12:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:40
00:10 نما دو
13:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:50 با ما بیا (برنامه کودک و نوجوان)
14:50
00:15 مسابقه محله
15:05
00:55 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:35 اوج یادگیری+اذان
17:40
00:15 کافه پلی
17:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:00
00:50 طبیعت 360 درجه
18:50
00:05 کارآفرینان
18:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:00
00:50 فاز
19:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:55
00:10 نما دو
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 ایران
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال سایه بان
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 سینما دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد