00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 سپنج
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:25 بازپخش مهمان خانه
02:50
00:10 بازپخش هنرنامه
03:00
00:45 بازپخش سریال خارجی دوریت کوچولو
03:45
00:10 فوتون
03:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
04:00
00:30 بازپخش از تخت جمشید تا ونک
04:30
00:05 میان برنامه
04:35
00:30 مستند خارجی دنیای حشرات
05:05
00:05 میان بر نامه
05:10
00:20 بازپخش مستند درد مشترک
05:30
00:05 میان بر نامه
05:35
00:05 ستایش
05:40
00:20 اذان صبح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:05 میان بر نامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش سریال خارجی دوریت کوچولو
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 چهار سوی علم
08:55
00:05 ایما
09:00
01:05 بازپخش تئاتر تلویزیونی
10:05
00:05 میان بر نامه
10:10
00:10 بازپخش سخنرانی تد
10:20
00:05 میان بر نامه
10:25
00:30 بازپخش مستند خارجی رو به آینده
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
00:15 بازپخش منبع موثق
11:15
00:05 میان بر نامه
11:20
00:25 بازپخش پرندگان ماهی خوار
11:45
00:05 میان بر نامه
11:50
00:10 فوتون
12:00
00:05 ستایش
12:05
00:25 اذان ظهر
12:30
00:40 بازپخش اذان مغرب و یادگیری آسان
13:10
00:50 سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
14:00
00:15 بازپخش منبع موثق
14:15
00:15 بازپخش جشنواره مردمی عمار
14:30
01:25 بازپخش زاویه
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:25 مکعب
17:15
00:05 ستایش
17:20
00:50 زنده اذان مغرب و یادگیری آسان
18:10
00:05 میان بر نامه
18:15
00:40 سریال خارجی دوریت کوچولو
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 گستره شریعت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
02:00 سینمایی
22:25
00:35 عمار
23:00
00:55 مسابقه 4321
23:55
00:05 سپنج

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد