00:00
01:00 ادامه سینما دو
01:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:05
00:45 بازپخش سریال سایه بان
01:50
01:45 قیلم سینمایی/ فرش باد
03:35
00:25 گردبا تورنادو
04:00
00:30 جاذبه گلها
04:30
00:30 نیمه پنهان ماه
05:00
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
06:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه+سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:50 بازپخش طبیعت 360 درجه
07:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:35
00:50 صبح و زندگی
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
01:40 فیلم سینمایی/ ماه نشان
10:10
00:55 یه گله جا
11:05
00:45 زنده آئینه خانه
11:50
00:10 نما دو
12:00
00:25 اذان+ سوره یاسین
12:25
00:45 بازپخش سریال سایه بان
13:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:15
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:45
00:15 اخبار ناشنوایان
14:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:10
00:50 با ما بیا (برنامه کودک و نوجوان)
15:00
00:15 مسابقه محله
15:15
00:45 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:05
00:30 از آسمان
16:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:40
00:30 اوج یادگیری
17:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:15
00:15 ویژه اذان
17:30
00:15 کافه پلی
17:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:50
01:30 فیلم سینمایی/ یه اتفاق ساده
19:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:50 فاز
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
01:20 مسابقه دست پختهای خودمانی
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:55
00:15 سوره الرحمن
23:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:15
00:50 خلاصه هفتگی سریال سایه بان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد