00:00
00:50 گلچین ضیافت
00:50
00:05 نغمات دینی
00:55
00:05 خیلی دور خیلی نزدیک
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی
02:30
00:30 مستند کیمیای سعادت
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 بازپخش آموزش تجوید
04:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
04:30
00:10 بازپخش یک حکایت
04:40
00:25 مستند سوره های سرخ
05:05
00:30 باکس قبل از اذانگاهی صبح
05:35
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:45
00:15 اذانگاهی صبح
06:00
00:05 سرود
06:05
00:30 سخنرانی (1)
06:35
00:40 دعای ندبه
07:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:30 سخنرانی (آیت ا... ری شهری)
08:00
00:50 بازپخش اسراء (چهارشنبه)
08:50
00:05 حکمتهای علوی
08:55
00:05 شیرازه
09:00
00:55 حاضر غایب از نظر
09:55
00:05 نغمات دینی
10:00
00:30 زنده خبر قرآنی
10:30
00:15 پیام آوران وحی (بشارت منجی)
10:45
00:30 بازپخش یاد خدا
11:15
00:05 نغمات دینی
11:20
00:10 روزنه
11:30
00:30 باکس قبل از اذانگاهی ظهر
12:00
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
12:10
00:25 اذانگاهی ظهر
12:35
00:10 نور علی نور
12:45
00:15 عروه الوثقی
13:00
00:40 محافل
13:40
00:30 سخنرانی مذهبی
14:10
01:30 بازپخش گلستان
15:40
00:50 مجموعه قصه تبیان
16:30
00:15 پیام آوران وحی (ابراهیم خلیل ا...)
16:45
00:30 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
17:15
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:25
00:30 اذانگاهی مغرب
17:55
00:10 نور علی نور
18:05
00:45 زنده مسابقه صدف
18:50
00:25 تلاوت تصویری مصری
19:15
00:45 حدیث بندگی
20:00
00:30 یاد خدا
20:30
00:20 پیام آوران وحی (سوره مریم)
20:50
00:05 شیرازه
20:55
00:05 تلاًلو
21:00
02:00 بوستان
23:00
00:30 مستند بی مرز با حجاب
23:30
00:30 تلاوت تصویری مصری

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد