00:00
00:30 گسل
00:30
00:25 هنر ایرانی
00:55
00:05 میان برنامه
01:00
00:30 نیمه پنهان ماه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 عصر
02:45
00:15 پخش
03:00
00:50 بازپخش کودک
03:50
00:10 بازپخش پخش
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:50 بازپخش بچه های مدرسه همت
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش پخش
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش گسل
08:30
00:25 بازپخش هنر ایرانی
08:55
00:05 میان برنامه
09:00
00:30 بازپخش نیمه پنهان ماه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
01:10 هزاردستان
11:00
00:50 بازپخش کودک
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:50 بازپخش بچه های مدرسه همت
13:50
00:25 همسفر
14:15
02:15 زنده فوتبال تراکتورسازی - استقلال
16:30
02:00 زنده فوتبال پرسپولیس - نفت تهران
18:30
01:15 فتیله فردا تعطیله
19:45
00:15 یکی بود یکی نبود سرزمین من ایران بود
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:30 بچه های مدرسه همت
21:30
00:25 کوچه درختی
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:30 زنده با همستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 نفس

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد