00:00
00:35 چرخ فلک
00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:50 اینجا ایران
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:22 از لاک جیغ تا خدا
02:12
00:50 بازپخش کودکانه
03:02
01:40 بازپخش سینمایی آوار
04:42
00:43 بازپخش ایران دخت
05:25
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
06:00
01:30 بازپخش با همستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش چرخ و فلک
08:35
00:05 بازپخش میان برنامه
08:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:22 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
10:12
00:50 بازپخش کودکانه
11:02
01:40 بازپخش سینمایی آوار
12:42
00:43 بازپخش ایران دخت
13:25
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش چرخ فلک
16:35
00:05 میان برنامه
16:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:50 خانه ما
21:50
00:10 پخش
22:00
01:00 زنده با همستان
23:00
00:30 آفتاب نهان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 نفس

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد