00:37
00:03 تیزر برنامه ها
00:40
00:05 میان برنامه
00:45
00:10 بازپخش شبستان
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 شاهرگ حیاتی اروپا
02:34
00:03 میان برنامه
03:27
00:04 میان برنامه
03:31
00:20 کمدی کلاسیک
03:51
00:34 حیات وحش ایران
04:25
00:05 تیزر برنامه ها
04:30
00:10 خلوت دل
04:40
00:05 میان برنامه
04:45
01:30 تسبیح صبا
06:15
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:25
00:02 میان برنامه
06:27
00:30 برنامه کودک و نوجوان
06:57
00:02 میان برنامه
06:59
00:50 سیاره منجمد
07:49
00:05 میان برنامه
07:54
01:00 زنده سفرنامه صبا
08:54
00:06 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 میان برنامه
09:28
00:05 پیام بازرگانی
09:33
00:57 زنده سرزمین ما
10:30
00:10 پیام بازرکانی
10:40
01:20 زنده سیمای خانواده
12:00
00:05 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرگانی
13:14
00:33 در امتداد فلق
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
14:45
00:05 تیزر برنامه ها
14:50
00:35 خانه ملت
15:25
00:05 پیام بازرگانی
16:20
00:05 تیزر برنامه ها
16:25
00:30 کارنامه صد
16:55
00:05 پیام بازرکانی
17:00
00:28 برنامه کودک ونوجوان
17:28
00:05 میان برنامه
17:33
00:16 اذان
17:49
00:02 میان برنامه
17:51
00:20 خاطره
18:11
00:02 تیزر برنامه ها
18:13
00:30 درسهایی از قرآن
18:43
00:12 برق آذربایجان
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:50 دستپخت
20:20
00:03 میان برنامه
20:23
00:25 روایت فتح
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
02:10 سینما یک (جاده تباهی)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد