00:20
00:05 میان برنامه
00:25
00:30 بازپخش در امتداد فلق
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 رویاها واقعیت دارد
02:34
00:04 میان برنامه
02:38
03:33
00:04 میان برنامه
03:37
00:10 شبستان
03:47
00:05 راز هستی
03:52
00:33 حیات وحش ایران
04:25
00:03 تیزر برنامه ها
04:28
00:10 خلوت دل
04:38
00:04 میان برنامه
04:42
01:30 تسبیح صبا
06:12
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:22
00:02 میان برنامه
06:24
02:10 زنده دعای ندبه
08:34
00:04 میان برنامه
08:38
00:30 بازپخش در امتداد فلق
09:08
00:04 تیزر برنامه ها
09:12
00:15 بازپخش سیمای آبادی
09:27
00:04 تیزر برنامه ها
09:31
00:20 بازپخش خاطره
09:51
00:04 میان برنامه
09:55
01:05 طرحی برای فردا
11:00
00:05 پیام بازرگانی
12:05
00:05 میان برنامه
12:10
00:17 اذان
12:27
00:02 میان برنامه
12:29
00:40 گزارش هفتگی
13:09
00:45 شما وسیما
13:54
00:04 پیام بازرگانی
13:58
00:02 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:40 عصر
15:20
00:03 میان برنامه
15:23
00:35 برنامه کودک و نوجوان
15:58
00:05 تیزر برنامه ها
16:03
00:05 پیام بازرگانی
16:08
01:28 فیلم سینمایی ماهی سیاه کوچولو
17:36
00:05 میان برنامه
17:41
00:18 اذان
17:59
00:05 پیام بازرگانی
18:04
00:11 شبستان
18:15
00:40 خطبه های نماز جمعه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:03 پیام بازرگانی
19:18
00:05 یک پنجره
19:23
00:07 پیام بازرکانی
19:30
00:55 دستپخت
20:25
00:03 میان برنامه
20:28
00:10 برنامه مشارکتی
20:38
00:02 میان برنامه
20:40
00:10 قرعه کشی رفاه
20:50
00:04 تیزر برنامه ها
20:54
00:04 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:10
00:04 پیام بازرگانی
23:14
00:03 تیزر برنامه ها
23:17
01:20 زنده ورزش ومردم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد