00:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:15
01:30 جشنواره سینمایی دهه فجر/ جویندگان صندوقچه گمشده
01:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:50
00:45 بازپخش آئینه خانه
02:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:40
00:50 بازپخش فاز
03:30
00:30 کاوش
04:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:05
00:50 پرورش بچه ها
04:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:00
00:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:50 بازپخش فاز
07:20
00:40 سریال خارجی مزرعه پامفیلد
08:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:05
01:15 زنده مثبت دو
09:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 خاله شادونه و کلبه کوهستان
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:05 قراردل
11:45
00:10 نما دو
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:15 ویژه اذان.
12:15
00:45 نماز جمعه قم
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:40
00:15 یک فنجان سلامت
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
01:00 تصویر زندگی
15:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:05
00:50 کودک و نوجوان(بامابیا)
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:50 برای آزادی
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:30 اوج یادگیری
17:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:45
00:10 نما دو
17:55
00:15 ویژه اذان
18:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:15
00:20 مستند قابیلی ها
18:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:40
00:20 سوغات جنگل
19:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
19:10
00:10 پیش رفته ایم
19:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:45 زنده همین نزدیکی
20:15
00:05 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 ایران
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال هست ونیست
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:10 پیش رفته ایم
23:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:45
00:15 زنده سینما دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد