00:00
00:30 مستند قصه های انقلاب
00:30
00:15 بازپخش پیام آوران وحی (سوره یوسف)
00:45
00:10 بازپخش واژگان وحی
00:55
00:05 اشاره
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
01:15 بازپخش محافل (ویژه دهه فجر)
03:15
00:20 بازپخش انقلاب قرآنی
03:35
00:05 اشاره
03:40
00:05 نغمه های انقلاب
03:45
00:30 تلاوت صوتی مصری
04:15
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی
04:45
00:05 خیلی دور خیلی نزدیک
04:50
00:30 باکس قبل از اذانگاهی صبح
05:20
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:30
00:20 اذانگاهی صبح
05:50
00:10 دعای عهد
06:00
00:05 سرود
06:05
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
06:35
00:40 نوگلان قرآنی
07:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:30 تفسیر سوره قصص(آیت ا...جوای آملی)
08:00
00:30 قرآن کتاب انقلاب
08:30
00:30 زنده عطر انقلاب
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:10 تلاوت نوجوانان
10:25
00:05 شیرازه
10:30
00:45 زنده عطر انقلاب (طلیعه)
11:15
00:10 روزنه
11:25
00:15 پیام آوران وحی (سوره یوسف)
11:40
00:25 باکس قبل از اذانگاهی ظهر+مسجد خانه خدا
12:05
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
12:15
00:25 اذانگاهی ظهر
12:40
00:15 عروه الوثقی
12:55
00:05 اشاره
13:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
13:30
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام صدیقی)
14:00
00:20 انقلاب قرآنی
14:20
00:10 روزنه
14:30
00:30 زنده عطر انقلاب
15:00
01:15 محافل (ویژه دهه فجر)
16:15
00:40 بازپخش نوگلان قرآنی
16:55
00:10 گزارش هشت
17:05
00:10 واژگان وحی
17:15
00:05 نغمه های انقلاب
17:20
00:30 درسهایی از قرآن
17:50
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
18:00
00:30 اذانگاهی مغرب
18:30
00:30 زنده مسابقه صدف
19:00
01:00 زنده عطر انقلاب
20:00
00:30 پرسمان
20:30
01:30 زنده عطر انقلاب
22:00
00:30 تلاوت مجلسی
22:30
00:30 بازپخش قرآن کتاب انقلاب
23:00
00:30 بازپخش تفسیر سوره قصص(آیت ا...جوای آملی)
23:30
00:20 زیارت پیامبراز بعید
23:50
00:05 کلیپ
23:55
00:05 حکمتهای علوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد