00:00
00:30 زنده ادامه سینما دو
00:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:35
01:35 جشنواره سینمایی دهه فجر/ خواب زمستانی
02:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:15
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
03:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:05
00:50 بازپخش فاز
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
01:00 بازپخش تصویر زندگی
05:00
00:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:50 بازپخش فاز
07:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
07:30
01:30 فیلم سینمایی/ لباسی برای خدمت
09:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:05
02:55 زنده ویژه راهپیمایی 22 بهمن
12:00
00:15 ویژه اذان.
12:15
00:45 زنده ویژه راهپیمایی 22 بهمن
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
13:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:55
00:10 نما دو
14:05
00:10 پیش رفته ایم
14:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:20
00:20 برنامه کودک و نوجوان
14:40
00:20 یادگاریهای مادر بزرگ
15:00
00:15 مسابقه محله
15:15
00:20 سوغات جنگل
15:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:40
00:15 ارتش و حراست از انقلاب
15:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:05
00:50 برای آزادی
16:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:30 اوج یادگیری
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:10 نما دو
17:50
00:15 ویژه اذان
18:05
01:30 فیلم سینمایی/ اتاق 311
19:35
00:45 زنده همین نزدیکی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 ایران
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال هست ونیست
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:55
00:10 پیش رفته ایم
23:05
00:55 زنده سینما دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد