00:00
00:30 گلچین ضیافت
00:30
00:15 پیام آوران وحی (سوره یوسف)
00:45
00:10 بازپخش واژگان وحی
00:55
00:05 نغمات دینی
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
02:30
00:30 مستند
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 بازپخش سخنرانی (حجه الاسلام صدیقی)
04:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
04:30
00:20 مستند سوره های سرخ
04:50
00:30 باکس قبل از اذانگاهی صبح
05:20
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:30
00:20 اذانگاهی صبح
05:50
00:10 دعای عهد
06:00
00:05 سرود
06:05
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا،ویژه شهادت)
06:35
00:40 نوگلان قرآنی
07:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:30 تفسیر سوره قصص(آیت ا...جوای آملی)
08:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
08:30
00:30 مستند
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:10 تلاوت نوجوانان
10:25
00:05 شیرازه
10:30
00:45 زنده طلیعه (ویژه شهادت حضرت زهرا(س))
11:15
00:10 روزنه
11:25
00:15 بازپخش مشکات (فهم زبان قرآن)
11:40
00:25 باکس قبل از اذانگاهی ظهر+مسجد خانه خدا
12:05
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
12:15
00:25 اذانگاهی ظهر
12:40
00:15 عروه الوثقی
12:55
00:10 انعکاس
13:05
00:25 تلاوت تصویری مصری
13:30
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام پور موسوی)
14:00
01:30 بازپخش گلستان
15:30
00:20 انقلاب قرآنی
15:50
00:55 محافل (ویژه دهه فجر)
16:45
00:35 زنده مسابقه صدف
17:20
00:30 باکس قبل از اذانگاهی مغرب + آموزش احکام
17:50
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
18:00
00:35 اذانگاهی مغرب
18:35
00:10 روزنه
18:45
00:05 شیرازه
18:50
00:10 واژگان وحی
19:00
01:00 زنده رصد
20:00
00:30 پرسمان
20:30
00:10 پیام آوران وحی (سوره محمد(ص))
20:40
00:05 آشنا
20:45
00:15 مشکات (فهم زبان قرآن)
21:00
00:50 زنده اسراء
21:50
00:15 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
22:05
00:55 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:35 بازپخش تفسیر سوره قصص(آیت ا...جوای آملی)
23:35
00:20 زیارت امین ا...
23:55
00:05 نغمات دینی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد