00:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:05
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
01:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:15
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
02:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:05
00:25 کاوش
02:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:35
00:25 گردبا تورنادو
03:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:05
00:50 میراث فرهنگی
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
01:00 بازپخش تصویر زندگی
05:00
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:25 بهداشت کودک
07:00
00:30 بازپخش از آسمان
07:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:35
00:50 صبح و زندگی
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
01:30 فیلم سینمایی/ امیدها و نجواها
10:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:05
00:35 برنامه خردسال و کودک
10:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:45
01:05 بازپخش مسابقه دست پختهای خودمانی
11:50
00:10 نما دو
12:00
00:15 ویژه اذان.
12:15
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:40
00:10 یک فنجان سلامت
13:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:50 کودک و نوجوان(بامابیا)
14:50
00:15 مسابقه محله
15:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:10
00:25 نازبالش
15:35
00:20 سوغات جنگل
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال هست ونیست
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:30 اوج یادگیری
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:10 نما دو
17:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:55
00:15 ویژه اذان
18:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:15
00:50 طبیعت 360 درجه
19:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
19:15
00:50 فاز
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 ایران
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 خلاصه هفتگی سریال هست و نیست
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 سینما دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد