00:00
00:50 بازپخش ام ابیها
00:50
00:05 کلیپ
00:55
00:05 نغمات دینی
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا،ویژه شهادت)
02:30
00:30 مستند
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
01:00 بازپخش بیان (پرسش و پاسخ دینی)(قم)
04:30
00:15 مستند سوره های سرخ
04:45
00:30 باکس قبل از اذانگاهی صبح
05:15
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:25
00:20 اذانگاهی صبح
05:45
00:15 دعای عهد
06:00
00:05 سرود
06:05
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام فاطمی نیا،ویژه شهادت)
06:35
00:40 دعای ندبه
07:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:30 سخنرانی (آیت ا... ری شهری)
08:00
00:50 بازپخش اسراء (چهارشنبه)
08:50
00:05 نغمات دینی
08:55
00:05 آشنا
09:00
01:00 حاضر غایب از نظر
10:00
00:30 زنده خبر قرآنی
10:30
00:10 تلاوت نوجوانان
10:40
00:05 شیرازه
10:45
00:30 بازپخش یاد خدا
11:15
00:10 روزنه
11:25
00:15 پیام آوران وحی (سوره یوسف)
11:40
00:25 باکس قبل از اذانگاهی ظهر+مسجد خانه خدا
12:05
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
12:15
00:25 اذانگاهی ظهر
12:40
00:15 عروه الوثقی
12:55
00:35 محافل
13:30
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام پور موسوی)
14:00
00:10 تلاوت تصویری ایرانی
14:10
00:50 ام ابیها
15:00
00:10 نگین تلاوت
15:10
00:05 تلاًلو
15:15
00:35 گوهر جان
15:50
00:10 تلاوت نوجوانان
16:00
00:40 نیم رخ
16:40
00:05 آشنا
16:45
00:35 زنده مسابقه صدف
17:20
00:30 باکس قبل از اذانگاهی مغرب + آموزش احکام
17:50
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
18:00
00:35 اذانگاهی مغرب
18:35
00:10 روزنه
18:45
00:05 شیرازه
18:50
00:10 واژگان وحی
19:00
01:00 تلاوت های درخواستی (آرشیوی،سری قبل)
20:00
00:30 یاد خدا
20:30
00:10 پیام آوران وحی (سوره محمد(ص))
20:40
00:20 مستند
21:00
02:00 بوستان
23:00
00:35 سخنرانی (آیت ا...جاودان،ویژه شهادت)
23:35
00:25 تلاوت تصویری مصری

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد