00:00
00:30 بازپخش ادامه کاروانسالار بینوایان
00:30
00:30 سخنرانی تد
01:00
01:30 مستند4
02:30
00:05 میان بر نامه
02:35
00:25 همسفر
03:00
00:55 بازپخش مستند حیات وحش
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:55 بازپخش هرکول پوآرو
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:25 اذان صبح
05:25
00:05 میان بر نامه
05:30
00:30 بازپخش در جستجوی عشق
06:00
00:10 میان برنامه
06:10
00:45 چهار سوی علم
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:55 نغمه ها
07:55
00:05 میان برنامه
08:00
00:55 حیات وحش
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:20 بازپخش سینمایی
11:20
00:05 میان بر نامه
11:25
00:55 بازپخش چهار سوی علم
12:20
00:05 میان بر نامه
12:25
00:30 صهبای تسنیم
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:30 اذان ظهر
13:30
00:05 بازپخش میان بر نامه
13:35
00:25 فاطمی نیا
14:00
00:45 هرکول پوآرو
14:45
00:05 میان بر نامه
14:50
00:10 بازپخش همسفر
15:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
15:55
00:05 سپنج
16:00
00:30 در جستجوی عشق
16:30
00:55 کاروانسالار بینوایان
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:30 آب و آتش
18:00
00:55 چهار سوی علم
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 معرفت
19:45
00:40 زنده اذان مغرب و خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:30 هنرنامه
21:00
02:20 سینمایی
23:20
00:05 میان بر نامه
23:25
00:35 زنده جشنواره فیلم فجر

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد