00:00
01:00 مستند خارجی
01:00
00:55 بازپخش گزینه 4
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
02:00 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
04:00
00:05 میان بر نامه
04:05
00:20 اذان صبح
04:25
00:30 سخنرانی های مذهبی
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:55 بازپخش پیشران
05:55
00:05 میان برنامه
06:00
00:15 پخش
06:15
00:25 دلنوازان
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 سخنرانی تد
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش یاسه چاه
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:25 حجاب انتخاب من
09:25
00:30 یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش سخنرانی استاد پورازغدی
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
01:55 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:25 1452
13:50
01:15 بازپخش زاویه
15:05
00:05 میان بر نامه
15:10
00:45 بازپخش مستند خارجی
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:15 منبع موثق
17:00
00:25 چهار سوی علم
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:25 زنده یادگیری آسان
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:45 سریال خارجی
18:45
00:10 سخنرانی تد
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
01:00 گستره شریعت
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:10 میان بر نامه
20:35
00:25 اذان مغرب
21:00
02:55 سینما 4
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد