00:00
00:30 مستند خارجی
00:30
00:30 مشاهیر ایران
01:00
00:55 بازپخش گزینه 4
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
02:00 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
04:00
00:05 میان بر نامه
04:05
00:20 اذان صبح
04:25
00:30 سخنرانی های مذهبی
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
05:55
00:05 میان برنامه
06:00
00:15 پخش
06:15
00:25 دلنوازان
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 سخنرانی تد
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش ابر سازه ها
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:25 در جستجوی عشق
09:25
00:05 میان بر نامه
09:30
00:30 مشاهیر ایران
10:00
00:05 میان بر نامه
10:05
00:05 میان بر نامه
10:10
02:25 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:35
00:05 میان بر نامه
12:40
00:30 صهبای تسنیم
13:10
00:25 اذان ظهر
13:35
00:25 1452
14:00
00:05 میان بر نامه
14:05
00:55 بازپخش گستره شریعت
15:00
00:05 میان بر نامه
15:05
00:20 جادوی تاریخ
15:25
00:05 میان بر نامه
15:30
00:30 مستند خارجی
16:00
00:40 مجله کتاب
16:40
00:15 منبع موثق منتخب
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:25 چهار سوی علم
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
01:15 زنده اینجا جمهوری اسلامی
18:45
00:10 تد
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 معرفت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:10 میان بر نامه
20:35
00:25 اذان مغرب
21:00
02:25 سینما 4
23:25
00:35 بازپخش اینجا جمهوری اسلامی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد