00:00
00:45 مستند خارجی
00:45
01:15 بازپخش اینجا جمهوری اسلامی
02:00
01:55 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:55
00:25 سخنرانی های مذهبی
04:20
00:20 اذان صبح
04:40
00:05 میان بر نامه
04:45
00:10 سخنرانی تد
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
01:00 بازپخش معرفت
06:00
00:15 پخش
06:15
00:25 دلنوازان
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 ایما
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
01:15 زنده طلوع
09:15
00:10 میان بر نامه
09:25
00:30 یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش زاویه
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
01:55 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:55
00:10 میان بر نامه
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:25 1452
13:55
01:10 زنده مهمان خانه
15:05
00:05 میان بر نامه
15:10
00:45 بازپخش مستند خارجی
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:15 بازپخش منبع موثق
17:00
00:25 چهار سوی علم
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:30 زنده یاد گیری آسان
18:00
00:45 سریال خارجی
18:45
00:05 میان بر نامه
18:50
00:10 سخنرانی تد
19:00
00:55 زنده پایان ناباروری
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:10 فوتون
20:35
00:25 اذان مغرب
21:00
00:20 تد
21:20
01:20 زنده چرخ
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
00:55 تئاتر تلویزیونی
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد