00:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:30
01:35 فیلم سینمایی/ راز دخترم
02:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:10
00:45 بازپخش آئینه خانه
02:55
00:30 کاوش
03:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:30
00:30 دو رکعت مناجات+ اذان
04:00
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
05:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:05
00:45 مستند خشم آتشفشان
05:50
00:10 پشت صحنه سیاره زمین
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:30 ببرهیرکان
07:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:15
00:10 مسافر خراسان
07:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:30
01:15 زنده بر فراز الوند
08:45
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:55
00:30 بازپخش درکنار هم
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:15 شهدای نیروی انتظامی
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:40 نماز جمعه قم
12:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:45
00:15 یک فنجان سلامت
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:15 ویژه اذان
13:20
00:15 مسابقه تلفنی پا به توپ
13:35
00:30 در کنارهم
14:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:10
00:50 زنده تصویر زندگی
15:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:05
00:50 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:15
00:45 بازپخش خلاصه سریال هفتگی پدر
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:25 اوج یادگیری
17:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:35
00:15 قهرمان شو
17:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:55
00:55 زنده عصر خانواده
18:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:55
00:30 بازپخش در کنارهم
19:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:20 مسابقه تلفنی پا به توپ
19:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:00
00:20 مستند بدون مرز
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30+ویژه اذان
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:20 مسابقه تلفنی قدم به قدم
21:20
00:15 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی پدر
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 زنده ورزش از نگاه دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد