00:00
00:30 ادامه برنامه کام شیرین
00:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:35
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
01:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:45
00:45 بازپخش سریال ایرانی پدر
02:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:35
00:50 بازپخش تصویر زندگی
03:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:30
01:30 دو رکعت مناجات+ اذان
05:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:05
00:45 مستند قلمرو اختاپوس غول پیکر
05:50
00:10 پشت صحنه سیاره زمین
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:35 سفرنامه غذا
07:15
00:10 مسافر خراسان
07:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:30
01:15 زنده بر فراز الوند
08:45
00:10 مولودی خوانی
08:55
00:30 سخنرانی(حجت الاسلام رنجبر وبژه ولادت
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:10 مولودی خوانی
11:50
00:05 قراردل
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:45 بازپخش سریال ایرانی پدر
12:45
00:15 یک فنجان سلامت
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:15 ویژه اذان
13:20
00:15 مسابقه تلفنی پا به توپ
13:35
00:30 در کنارهم
14:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:10
00:50 زنده تصویر زندگی
15:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:05
00:50 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:15
00:45 بازپخش سریال ایرانی پدر
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:25 اوج یادگیری
17:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:35
00:15 قهرمان شو
17:50
00:10 مولودی خوانی
18:00
00:55 زنده عصر خانواده
18:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:00
00:45 کوی محبت(ویژه ولادت امام رضا(ع)
19:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:50
00:20 مسابقه تلفنی پا به توپ
20:10
00:10 مولودی خوانی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30+ویژه اذان
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:20 مسابقه تلفنی قدم به قدم
21:20
00:15 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی پدر
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:10 مولودی خوانی
23:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:40
00:20 کام شیرین

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد