00:00
00:40 کلاه پهلوی
00:40
00:50 اینجا ایران
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 بازپخش کودکانه
02:45
01:35 بازپخش سینمایی تب برفکی
04:20
00:05 بازپخش میان برنامه
04:25
00:50 بازپخش دورهمی
05:15
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:30 بازپخش با همستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
01:00 بازپخش کلاه پهلوی
08:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:50 بازپخش کودکانه
10:45
01:35 بازپخش سینمایی تب برفکی
12:20
00:05 بازپخش میان برنامه
12:25
00:50 دورهمی
13:15
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
13:50
00:10 پخش
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
01:00 بازپخش کلاه پهلوی
16:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:30 مسابقه آماده باش
21:25
00:35 دموراژ
22:00
01:00 زنده با همستان
23:00
00:30 ایران
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:20 ماه و پلنگ

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد