00:00
00:25 مستند خارجی
00:25
00:05 میان بر نامه
00:30
00:30 مشاهیر ایران
01:00
00:05 میان بر نامه
01:05
00:50 گزینه 4
01:55
00:05 میان بر نامه
02:00
01:20 بازپخش جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
03:20
00:05 میان بر نامه
03:25
01:15 زاویه
04:40
00:05 میان بر نامه
04:45
00:25 اذان صبح
05:10
00:15 میان بر نامه
05:25
00:35 سخنرانی آیت اله مصباح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:25 دلنوازان
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 ایما
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:05 میان بر نامه
07:30
00:25 بازپخش 1452
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:30 بازپخش برداشت چهار
09:30
00:05 میان بر نامه
09:35
00:55 بازپخش چرخ
10:30
00:05 میان بر نامه
10:35
02:00 بازپخش سینما 4
12:35
00:25 صهبای تسنیم
13:00
00:05 میان بر نامه
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:25 1452
13:55
00:05 میان بر نامه
14:00
01:15 شوکران
15:15
00:05 میان بر نامه
15:20
00:35 یک فیلم یک پزشک
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 تهران شمال
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:45 مجله کتاب
17:35
00:05 میان بر نامه
17:40
01:15 این جا
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 معرفت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر و اذان مغرب
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 مکعب
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
01:55 سینما 4
22:55
00:05 میان برنامه
23:00
00:55 تئاتر تلویزیونی
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد