00:00
00:55 سریال ایرانی
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:45 بازپخش ستاره سحری
01:45
01:50 بازپخش ردپای عشق
03:35
00:05 میان بر نامه
03:40
00:30 پرده عشاق
04:10
00:05 میان بر نامه
04:15
00:30 بازپخش کتیبه های اشک
04:45
00:05 میان بر نامه
04:50
00:30 سخنرانی مذهبی
05:20
00:30 اذان صبح
05:50
00:10 بازپخش نینوا
06:00
00:15 پخش
06:15
00:25 بازپخش هنرعاشورایی
06:40
00:05 میان بر نامه
06:45
00:10 فوتون
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:25 بازپخش چهار سوی علم
07:25
00:30 گفتگوی تنهایی
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 تکیه
08:55
00:10 میان بر نامه
09:05
00:25 پرده عشاق
09:30
00:25 بازپخش یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 بازپخش چرخ
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
01:45 ردپای عشق
12:45
00:05 میان بر نامه
12:50
00:10 عشق نامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:55 تکیه
14:20
00:05 میان بر نامه
14:25
01:25 شوکران
15:50
00:10 آسمان حسین
16:00
00:50 مجله کتاب
16:50
00:10 شیدایی
17:00
00:25 عتبات کلمات
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:30 هنرعاشورایی
18:00
00:55 بازپخش سایه روشن
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
01:00 معرفت و اذان مغرب
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 برداشت چهار
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
01:30 سینمایی
22:30
00:05 میان بر نامه
22:35
00:25 عتبات کلمات
23:00
00:55 زنده سایه روشن
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد