00:00
00:30 بازپخش کودک شو
00:30
00:30 قاصدک
01:00
01:00 بازپخش کتاب باز
02:00
00:30 بازپخش ترش و شیرین
02:30
00:30 بازپخش قاچ
03:00
01:30 بازپخش کودک شو
04:30
00:30 بازپخش شکرآباد
05:00
01:00 بازپخش شوتبال
06:00
00:30 بازپخش قاصدک
06:30
00:30 بازپخش قاچ
07:00
00:30 بازپخش قاصدک
07:30
00:15 بازپخش رنگارنگ
07:45
00:15 بازپخش سریال باز
08:00
01:00 بازپخش کتاب باز
09:00
01:00 بازپخش شوتبال
10:00
00:30 بازپخش ترش و شیرین
10:30
00:30 بازپخش قاچ
11:00
01:30 بازپخش کودک شو
12:30
00:30 بازپخش قاصدک
13:00
01:00 بازپخش کتاب باز
14:00
00:30 بازپخش شکرآباد
14:30
00:30 بازپخش قاصدک
15:00
01:00 بازپخش شوتبال
16:00
00:30 بازپخش ترش و شیرین
16:30
00:30 بازپخش قاچ
17:00
01:30 بازپخش کودک شو
18:30
00:30 قاصدک
19:00
00:30 ترش و شیرین
19:30
00:30 نسیم دانش
20:00
01:00 کتاب باز (مرور هفته)
21:00
01:00 چهل تیکه
22:00
00:30 نمای نزدیک
22:30
00:30 میان برنامه
23:00
01:00 خندوانه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد