00:00
00:30 دوباره زیارت
00:30
01:00 تغییر ساعت
01:30
00:10 شبستان
01:40
00:40 یک زندگی ساده
02:20
00:05 میان برنامه ها
02:25
00:05 نماهنگ ویژه
02:30
01:10 مستند دماوند
03:40
00:35 بازپخش در امتداد فلق
04:15
00:03 میان برنامه ها
04:18
00:20 شمیم بهشت
04:38
00:04 نماهنگ ویژه
04:42
01:23 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد و قرآن و سرود
06:15
02:00 زنده دعای ندبه
08:15
00:35 در امتداد فلق
08:50
00:05 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 نماهنگ ویژه
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 نماهنگ ویژه
09:30
00:05 میان برنامه ها
09:35
00:40 سخنرانی مذهبی
10:15
00:05 میان برنامه ها
10:20
00:15 طعم عسل
10:35
00:30 ویژه عملیات فتح المبین
11:05
00:05 میان برنامه ها
11:10
00:50 مستند داستانی صحوری
12:00
00:06 نماهنگ ویژه
12:06
00:30 بازپخش دوباره زیارت
12:36
00:05 نماهنگ ویژه
12:41
00:20 ستایش نور ویژه وفات
13:01
00:05 میان برنامه ها
13:06
00:19 اذان
13:25
13:30
00:03 میان برنامه ها
13:33
00:15 زنده راهیان نور
13:48
00:05 پیام های بازرگانی
13:53
00:05 ویژه نام سال
13:58
00:02 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:10 میان برنامه - تامینی
14:45
00:05 نماهنگ ویژه
14:50
00:45 مستند مردان زندگی
15:35
00:15 شبستان
15:50
00:05 تیزر برنامه ها
15:55
00:05 نماهنگ ویژه
16:00
01:45 فیلم سینمایی لکنت
17:45
00:10 میان برنامه ها
17:55
00:05 نماهنگ ویژه
18:00
00:10 شبستان
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:50
00:05 نماهنگ ویژه
18:55
00:05 ویژه نام سال
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:04 نماهنگ ویژه
19:19
00:15 ویژه برنامه
19:34
00:16 اذان
19:50
00:06 میان برنامه ها
19:56
00:07 پیام های بازرگانی
20:03
00:45 دستپخت
20:48
00:05 پیام های بازرگانی
20:53
00:05 ویژه نام سال
20:58
00:02 عطر ماندگار
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام های بازرگانی
21:50
00:05 میان برنامه ها
21:55
00:05 پیامهای بازرگانی
22:00
01:00 مجموعه داستانی نون خ
23:00
00:05 پیام های بازرگانی
23:05
00:05 میان برنامه ها
23:10
00:30 هفت شهر عشق
23:40
00:05 میان برنامه ها
23:45
00:35 کهن ترین سرزمین

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد