00:00
00:55 سریال ایرانی
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:30 بازپخش مستند داخلی
01:30
00:05 میان بر نامه
01:35
01:55 بازپخش سینمایی
03:30
00:05 میان بر نامه
03:35
00:55 اذان صبح
04:30
00:10 میان بر نامه
04:40
01:20 بازپخش زاویه
06:00
00:15 پخش
06:15
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:10
00:05 میان بر نامه
07:15
00:30 بازپخش مستند داخلی
07:45
00:10 بازپخش نما 4
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش مستند خارجی
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:55 بازپخش نغمه ها
09:55
00:10 میان بر نامه
10:05
00:25 درس گفتار
10:30
01:55 سینمایی
12:25
00:05 میان بر نامه
12:30
01:00 اذان ظهر
13:30
00:05 میان بر نامه
13:35
00:20 بازپخش سخنرانی تد
13:55
00:05 میان بر نامه
14:00
00:55 ضیافت
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 چهار سوی علم
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:55 سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
16:55
00:05 میان بر نامه
17:00
00:55 مجله کتاب
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:55 بازپخش سریال ایرانی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 معرفت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:15 میان برنامه
20:40
00:20 اذان مغرب
21:00
01:55 سینمایی
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 زنده مسافران کهکشان
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد