برنامه‌های آموزش مکمل ۵ فروردین
برنامه آموزشی دانش‌آموزان در روز سه شنبه ٥ فروردین ماه که از طریق شبکه آموزش و شبکه چهار سیما ارائه می شود، اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما،برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ در روز سه شنبه ٥ فروردین ماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است: جدول پخش شبکه آموزش سیما: متوسطه دوره اول: ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم تجربی پایه۷ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه۸ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه۹........................................برنامه دوره ابتدایی : ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب فارسی ونگارش پایه اول. از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰کتاب فارسی ونگارش پایه دوم.از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم.از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب فارسی ونگارش پایه پنجم.از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم. .............‌‌‌‌‌‌...........................‌‌ متوسطه دوم: ساعت۱۵درس شیمی پایه ۱۱ساعت١۵:٣٠ درس فیزیک پایه۱۰ساعت۱۶درس هندسه۱ پایه۱۰ساعت۱۶:۳۰درس عربی و زبان قرآن پایه۱۱ساعت۱۷ درس زیست شناسی پایه۱۲ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲. جدول پخش شبکه چهار سیماجدول برنامه دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش: ساعت۸تا۸:۳۰درس اقتصاد پایه۱۰ساعت۸:۳۰تا۹درس تاریخ۲ پایه۱۰.ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی زبان قران۱پایه۱۰.ساعت۹:۳۰ تا١٠درس جغرافیا۳پایه۱۲ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم قرانی۳پایه۱۲ساعت۱۰:۳۰تا١١درس آشنایی بابناهای تاریخی پایه۱۰ساعت۱۱تا١١:٣٠کتاب تولید قطعات باتراشcnc پایه۱۲ساعت۱۱:۳۰تا١٢کتاب دانش فنی تخصصی پایه۱۲ انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد