جدول شماره ١٣٧ مدرسه تابستانه تلویزیون
جدول شماره ١٣٧ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ١٣٧ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز سه شنبه ٢۴ تیر از شبکه آموزش اعلام شد.شبکه ‌آموز ش:ابتدایی:( از بازی تا مهارت )ساعت ١١ تا١١:٣٠  مهارتهای معلمی (موضوع : ارزشیابی توصیفی )      ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت و فناوری  ساعت١٢ تا١٢:٣٠ قصه، بازی و تفکر    متوسطه اول:( آموزش تکمیلی )ساعت ١۴:٣٠  تا ١۵:٠٠ موضوع : ریاضی به توان زیبایی  ساعت ١۵:٠٠  تا ١۵:٣٠  گفتگو : با موضوع هدایت تحصیلی            متوسطه دوم  :ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠   درس شیمی ( حل مسایل محلول )  پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠  درس دین و زندگی ( جمع بندی پایه١٢)          ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس جامعه شناسی پایه١٠ مرور درس۵ تا٧ انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد