مدیر شبکه آموزش سیما احکام جدید صادر کرد
احمدی افزادی در احکامی مدیران گروه آموزش عمومی و گروه آموزش رسمی و مشاور و مسئول دفتر مدیر شبکه آموزش سیما را منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، مسعود احمدی افزادی در احکامی جداگانه سید مهدی بنی هاشمی را به سمت مدیر گروه آموزش های عمومی و شهرام کجوری را به سمت مدیر گروه آموزش های رسمی و محمد حمید هوشیار را به سمت مشاور اجرایی و مسئول دفتر مدیر شبکه منصوب کرد.در بخشی ازحکم انتصاب سید مهدی بنی هاشمی آمده است: آموزش های عمومی در حوزه های مختلف جامعه و فرد، امروزه یک نیاز اساسی اجتماعی برای همگان بویژه نسل های نوخاسته و جوان است. از سوی دیگر توجه به جابجایی هرم سنی جمعیت در ایران،لزوم پرداختن به آموزش های عمومی برای هرم جدی جمعیتی را نشان می دهد.لذا ماموریت مهم این گروه بالابردن مهارت های جمعی و شخصی از طریق آموزش عمومی با استفاده از صاحب نظران جوان و مجرب رسانه ای است.احمدی افزادی همچنین از تلاش ها ، خدمات و فعالیت های ارزنده مرحوم رضا یوسفی محله مدیر سابق این گروه قدردانی کرد.در حکم انتصاب شهرام کجوری نیز آمده است: یکی از ماموریت های قابل توجه این حوزه در دوره جدید توجه به گسترش کیفی و شمولیت«مدرسه تلویزیونی ایران»به عنوان بزرگترین حرکت آموزشی رسمی برای همه دانش آموزان سراسر کشور بوده و با قدرت بی بدیل امواج رسانه ملی در مدت زمان کوتاهی تبدیل به تکیه گاه مطمئن آموزش فرزندان و خانواده های کشور شده است.انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد